Pin-ups van de tweede wereldoorlog

Pin-Ups – Sinds de Egyptenaren hun strijdwagens hadden en de Vikingen hun drakkars hebben strijders altijd hun oorlogswapens voorzien van rijkelijke versieringen of symbolen.

Oorspronkelijk was strijdkunst een middel om de boze geesten af te weren en om buitenaardse krachten te bekomen van de goden. In de twintigste eeuw ging deze traditie verder, symbolen werden vervangen door iconische beelden en symboliek van de tijd.

Vooral op vliegtuigen werden nog steeds rijkelijk veel symbolen aangebracht, sterker nog vele piloten uit de tweede wereldoorlog personaliseerden hun vliegende kisten of gaven ze zelfs namen.

De pin-up kunst was heer en meester in de hemelen,vooral de neuszijde van de vliegtuigen kregen prachtige schilderijen van vrouwelijke idolen. Hoewel het tegen alle reglementen was lieten de geallieerde legers deze versieringen toe om het moraal van de troepen op te peppen. In de latere Koreaanse oorlog werden de Amerikaanse jets voorzien van een rode neus als symbool van de vuurkracht van deze machines, in deze oorlog kwam de pin-up art tot een hoogtepunt.

De pin-ups waren een flirt met de gangbare zeden, soms tot op het randje, schaarse kleding of beter het gebrek eraan was bijna standaard.

Soms werden er ook echte cartoons geplaatst op de vliegtuigen, zoals tekeningen van Bugs Bunny. De populaire cultuur verplaatste zich gewoon mee naar het slagveld. Het plaatste van een pin-up was ook psychologisch bedoeld, het was soms een kaakslag voor de vijand, een gebrek aan respect en een provocatie.

De schilderijen gaven ook een eigen identiteit aan de vliegtuigen, er kwam uiteindelijk ook bijgeloof aan te pas. Praktisch was het soms gewoon gemakkelijk om de vliegtuigen te identificeren via de tekeningen dan via de serienummers.

Ook Hollywood Diva’s zoals Betty Grabble poseerden gewillig voor de patriottische pin-ups. Ongewild is deze trend dan ook uitgegroeid tot een ware kunstvorm en een historisch erfgoed.

© Thalmaray

Literatuur over dit onderwerp kan je hier vinden.

Bewaren

Leave a Comment