Angkor Wat: de grootste tempel ter wereld, gisteren en vandaag

Angkor Wat – Er zijn van die plaatsen in de wereld die een blijvende indruk nalaten op de mens, een overwelving van fascinatie en onbeschrijfbare schoonheid, voor de ene mens zijn het de piramiden van Cheops, de Taj Mahal, Stonehenge, Versailles, Machu Picchu of de sneeuw op de Kilimanjaro. Angkor Wat verdient een plaats in dit rijtje wereldwonderen, ondanks een slechts relatieve bekendheid in de Westerse wereld. Angkor Wat is één van de belangrijkste archeologische sites in Azië.

Geschiedenis

De geschiedenis van deze majestueuze tempel laat zich niet vangen in één eeuw doch strekt zich uit vanaf de achtste tot de vijftiende eeuw. Het is het absolute hoogtepunt van het Khmer Rijk, een machtige staat met typische kunstvormen, architectuur, en levenswijze. In het begin van de negende eeuw werden de twee gebieden die nu het moderne Cambodia vormen verenigd onder Koning Jayavarman II, hij zou een rijk stichten die de dominante factor was gedurende vijf eeuwen op het Aziatische continent. De Khmer steden werden gekenmerkt door één centrale tempel in steen of zelfs hout, de tempel op zichzelf bestond uit een volledig complex van gebouwen met verschillende functies. Iedere tempel had bovendien een ingewikkeld irrigatiesysteem met reusachtige waterreservoirs, welke de basis waren voor de economische ontwikkeling van de Khmer. Zoals ten tijde van de farao’s in Egypte, bouwde elke koning tempels en drukte aldus zijn persoonlijkheidscultus door, elke nieuw vorst probeerde de vorige te overtreffen aldus werden prachtige religieuze bouwwerken opgetrokken. Angkor Wat is het resultaat van vijf eeuwen bouwwoede en inspiratie en is waarschijnlijk één van de uniekste bouwwerken in de geschiedenis. In de twaalfde eeuw werden de mooiste gebouwen neergezet in Angkor Wat. Bijzonderheid is wel dat deze tempel oorspronkelijk een heilige Hindoe tempel was opgetrokken voor de God Vishnu en later de absolute parel op de kroon werd van de Boeddhistische leer. Het is dan ook het grootste religieuze monument van de wereld. Deze plaats is verbonden met Cambodia, zoals de Eiffeltoren dat is met Frankrijk, in die mate zelf dat Angkor Wat deel uitmaakt van de Cambodjaanse nationale vlag. Na de zestiende eeuw kwam de tempel gedeeltelijk in verval en in ongebruik, ook heeft het constant een gevecht moeten leveren met de overwoekerende jungle.

De herontdekking van Angkor Wat

Eén van de eerste Westerse mensen om de pracht te aanschouwen van het complex was de Portugese monnik Antonio da Magdalena in 1586, hij beweerde toen er niet in te slagen om het te beschrijven met pen en papier gezien de complexiteit en de schoonheid ervan, ook had hij in de wereld niets gezien waarmee het kon worden vergeleken. Het duurde echter nog tot midden van de negentiende eeuw vooraleer het Westen wind kreeg van dit wereld wonder na de publicatie van de werken van Henri Mouhot een Franse ontdekkingsreiziger. Hij omschreef het bouwwerk als even legendarisch dan de architectuur van koning Salomon, gebouwd door een Aziatische Michelangelo. Volgens hem kon het probleemloos de concurrentie aan van alle grote bouwwerken nagelaten door het Romeinse Rijk en de Grieken.

De tempel in de moderne tijd

In de twintigste eeuw was het hoog nodige dat de tempel werd gered van een nakend verval, restauratie drong zich op in 60% van het tempelcomplex. Vooral de sporen van de jungle zoals zand en vegetatie moesten dringend worden verwijderd. Onder tirannie van de Rode Khmer kwamen de werken eens te meer stil te liggen. Gelukkig werd de tempel grotendeels gespaard van vernielingen tijdens deze politieke woelige tijden.

De politieke kant van het heiligdom

Angkor Wat is steeds het grootste herkenbare symbool geweest van Cambodia en is een bron van onuitputtelijke nationale trots. Bijna mythisch is de rol geweest van het complex op diplomatiek gebied. Gezien de waarde van deze stuk geschiedenis hebben verschillende landen onmiddellijk Cambodia onder hun bescherming genomen, de prille staat Cambodia werd dankzij de tempel vlug erkend door de grote buur Thailand en door Frankrijk en de Verenigde Staten. De architecturale schatten van Cambodia waren de directe aanleiding tot de beslissing van Frankrijk om Cambodia de officiële status van protectoraat toe te kennen. In 1953 kreeg het land uiteindelijk onafhankelijkheid van Frankrijk.

De toeristische parel van Cambodia

Sindsdien hebben honderdduizend mensen de pracht en praal van het complex kunnen bewonderen. Angkor Wat is een plaats waar verhalen worden geboren, de indruk die het nalaat is zowel spiritueel als een levendige captatie van geschiedenis. Honderden gebouwen, monumenten, beeldhouwwerken op een terrein van 400 vierkante kilometer. Duizend tweehonderd inscripties die de roemrijke verhalen vertellen over vergeten koningen, beslissende veldslagen en kunstenaars. Het is een plaats die men zonder stress moet bezoeken, na een volle week heb je nog niet de totaliteit van de tempels gezien. In totaal kan men meer dan 100 km rondlopen in het complex. Angkor Wat is adembenemend, vooral de massieve driedelige piramide gekroond door vijf lotus torens elk 65 meters hoog. De tempel omheining is 1300 meter op 1500 meter, iedere centimeter is versierd met in steen uitgehouwen figuren, in totaal meer dan 2000 verschillende motieven. Er zijn fonteinen, terrassen, en wat vooral niet te missen is de zonsopgang in Angkor Wat, de schaduw van de heilige torens op het water geven een simpel magisch moment.

Trivia

  • Angkor Wat is zodanig ontworpen dat het een beeld is van de berg Meru, het huis van de Devas in de Hindoe mythologie.
  • Angkor Wat is georiënteerd naar het Westen in tegenstelling met de andere tempels.
  • Angkor betekent in het Sanskriet “heilige stad” wat betekend in de Khmer taal tempel.
  • De eerst gegeven naam was Angko, en voordien was de plaatsnaam Pisnulok.
  • Angkor Wat is gebouwd op een terras die hoger ligt dan de bij zijnde stad.
  • In 1992 kreeg het de titel van wereld erfgoed door de UNESCO.
  • Het is de grootste piramide in Azië.
  • Angkor Wat is slechts het mooiste tempelcomplex in het volledige complex van Angkor.

Conclusie

Angkor Wat is een typische relikwie van vergane glorie. Met het betreden van de eeuwenoude trappen voelt men de geschiedenis naar zich toekomen. Het zijn zulke bouwwerken die de genialiteit van de mens extra in de verf zetten, en de onuitputtelijke tijdloze kracht van de drang naar perfectie, schoonheid en harmonie. Cambodia is terecht trots op zijn tempel, nu nog hopend dat de rest van de wereld evenzeer deze magische plaats de verdiende plaats geeft in onze collectieve rijkdom.

© Thalmaray – 2011 update 2020.

Literatuur, multimedia en trivia over Angkor Wat kan je hier vinden.

Leave a Comment