Heinrich Himmler: De zwarte prins van het Derde Rijk

Heinrich Himmler en de occulte experimenten van de Nazi’s

Heinrich Himmler, notoire Reichsführer van de S.S., de tweede machtigste man van het Derde Rijk had naast de gekende Duitse efficiëntie een andere passie van een heel andere aard.  Als hoofd van verschillende nazi veiligheidsdiensten was hij de, na Hitler, machtigste en meeste gevreesde nazi.  Hij controleerde alle veiligheidsdiensten, diensten die een enorme politieke en militaire macht waren in Duitsland en de bezette gebieden.  Zijn functies waren zo talrijk en belangrijk dat hij de ruggengraat was van de Nazi Partij, en de absolute rechterhand van Hitler.  Hij was onder andere bevelhebber van de Gestapo (Geheime Staatspolizei), de S.D. (Sicherheitsdienst – de Duitse spionage zeg maar), de gevreesde S.S. (Schutzstaffel), de Feldpolizei (Veldwachters), de Reichssicherheitshauptamt (R.S.H.A.) waar de concentratiekampen later onder hun bevoegdheden kwam te staan,  en de Waffen-S.S. (de militaire vleugel van de S.S.) die op het hoogtepunt van het Reich miljoenen leden telde. Later werd hij nog tevens Minister van Binnenlandse Zaken. Maar wat velen niet weten is dat “Der Traue Heinrich” zoals Hitler hem noemde een obsessie had voor het occulte.

 

De occulte zoektocht van de Nazi’s

De obsessie van Heinrich Himmlerwas deels gebaseerd op een adoratie van het oude Germaanse verleden, het was gewoon in de nazi retoriek dat de heldendaden van de oude Germaanse beschaving werd bezongen en bejubeld.  Heinrich Himmler zou deze richtlijnen wel heel letterlijk nemen, en hij werd de zwarte Prins van het Derde Rijk.  Hitler vreemd genoeg deelde deels zijn geloof in de waarde naar het occultisme, waarschijnlijk omdat dit alleen maar mee leidde naar de mystificatie van de nazi’s en zijn eigen persoon.  De speciale S.S. troepen die werden aangewend naar deze zoektocht werden in feite de eerste Staats gesubsidieerde en ondersteunde zoektocht naar occulte fenomenen.

 

Reïncarnatie

Heinrich Himmler zelf geloofde dat hij de reïncarnatie was van Koning Heinrich I, de eerste Duitse Koning.  De doelstelling van Heinrich Himmler was de S.S. portretteren als zijn de erfgename van de teutonische Ridders, hij sleurde er zelfs de ronde tafel ridders bij en Koning Arthur, verwijzend naar de Arische oorsprong van deze laatste.  Net zoals de muziek, de sport en de kunst reeds waren ingepalmd door de Nazi ideologie, zo ook zou het zijn voor de legenden, mythen en heldendaden van het verleden.  Heinrich Himmler slaagde erin een Walhalla te creëren vol van nazi symboliek.  Deels uit politiek oogpunt, deels omdat hij er echt in geloofde.  Vooral de zoektocht naar de heilige graal werd een prioriteit.  Het is vreemd dat een man die als hoofddoel had het vernietigen van een volledige godsdienst zich gefascineerd voelde door oeroude godsdiensten en tradities.

 

Kasteel Wewelsburg

De nazi-ideologie werd ondertussen gretig verder gebouwd op allerlei feiten en verhalen uit de oudheid.  Te noteren valt wel dat de gewone Duitser daar zeer weinig of niks van wist, het was voorbehouden aan de elitaire nazi’s en dan vooral in de rangen van de S.S.  Sommige denk pistes waarin ingenieus in elkaar gestoken met nazi logica, zo was er zelfs de bewering dat het Arische volk rechtstreeks afstamde van Jezus.  De S.S. kreeg door de mystificatie van hun eenheid een ongenaakbare status en ze voelden zich ook daadwerkelijk Übermenschen, volgens Heinrich Himmler waren zij de echte Kruisvaarders.  Juist daarom was de S.S. loyaliteit voor Himmler en Hitler letterlijk tot in de (fanatieke) dood.  In traditie van de Arthur legende droomde Heinrich Himmler van zijn eigen Camelot, legendarische burcht die heeft hij ook gevonden in kasteel Wewelsberg, het werd het niet officiële hoofdkwartier van de S.S.  Hij bouwde dit middeleeuws kasteel compleet om tot een nazi tempel.   Er werd speciaal voor die gelegenheid een concentratiekamp nabij opgericht zodat hij werkkrachten zou hebben voor het project, eens afgewerkt werden ze allen letterlijk de mond gesnoerd.

Hij had ondertussen ook een zeer elitaire groep gevormd van 12 S.S. officieren en er werd dagelijks occulte rituelen uitgevoerd, hij was de dertiende en de leider van zijn eigen occulte ronde tafel.  Deze groep was super geheim en alle experimenten werden gedaan in totale afzondering.  Heel veel rituelen waren een poging om te communiceren met de doden (necromantie), uit de museums van de bezette gebieden werden duizenden satanische, occulte en religieuze symbolen verzonden om te belanden op het duistere Kasteel.  Hij liet er onder andere Stonehenge perfect nabouwen in de tuin, de zwarte zon een krachtig heidens satanisch symbool is overal aanwezig in het kasteel.

 

De jacht op relikwieën

Heinrich Himmler was ervan overtuigd dat er occulte krachten aanwezig zijn op aarde en dat hij die kon aanwenden om de oorlog te winnen.  Er werden talrijke expedities op stapel gezet en dit als sinds 1934.  Zijn archeologen hadden het bevel om oude tempels te lokaliseren en te onderzoeken.  De speciale S.S. Einsatzgruppen zochten onder andere in het oude Egypte van de farao’s, in India, Het Himalaya gebergte, de jungles van zwart Afrika, Tibet, de Maya tempels in Zuid-Amerika.  Heinrich Himmler geloofde rotsvast dat de Ariërs afstammelingen waren van de bewoners van Atlantis.

Hier een beperkte lijst van de doelstellingen van de opgravingen :

 

– Het vinden van de Heilige graal (voornaamste doelstelling).

 

– Het lokaliseren van de ark van het Verbond.

 

Heinrich Himmler speelde ook met de gedachte om doden terug tot leven te wekken en was op zoek naar  rituelen en instrumenten die dit zouden kunnen bewerkstelligen.

 

De nazi uniformen werden gezien op vier continenten op zoek naar het waarschijnlijk onvindbare.  Uiteraard hebben deze zoek tochten wel geleid tot het verwerven van ontelbare kunstschatten van enorm historische waarde.

Heinrich Himmler en zijn persoonlijke trofeeën

Heinrich Himmler had blijkbaar een “vreemde” verzameling zo was in zijn persoonlijke Residentie in het Adelaarsnest (Obersalzberg) een stoel te vinden die volledig werd gemaakt van een menselijk skelet, een exemplaar van “Mein Kampf”  waarvan de omslag gemaakt was van menselijke huid, verschillende occulte symbolen.

Hoe de zwarte prins aan zijn einde kwam en wat er met het duizendjarige rijk gebeurde, weten we ondertussen allemaal.  Wat wel verloren is gegaan is de gedocumenteerde systematische zoektochten en experimenten naar “occulte wetenschappen”.  Het is een aspect van een nazi leider die weinig is bekend en die meestal wordt afgedaan als fabeltjes, maar vergis u niet het is hoe gek ook geschiedenis !

 

Bedenking

De mensen die smalend verkondigden dat de scènes uit Indiana Jones films ver gezocht werden, wel denk nog maar eens na en slik je woorden maar in, ze zijn (gedeeltelijk) gebaseerd op echte feiten.  De gamers van “Wolfenstein” die dachten van “hoe komen ze er bij ?”…wel  Castle Wolfenstein is gebaseerd op Kasteel Wewelsburg (is nu trouwens een museum met als thema de S.S. en publiekelijk toegankelijk).

Deze vreemde obsessie van een man en een staat voor het occulte is op zijn zachts merkwaardig geweest.  De aard en de omvang van de geleverde inspanningen laten vermoeden dat wij (nog) niet het volledige verhaal kennen.  Het illustreert nogmaals dat de grens van blind fanatisme tot geloof schrikwekkend dicht bij elkaar liggen.

© Thalmaray – 2011- (revisie 2018).

 

Leave a Comment