De moordende terreuraanslag op Wall Street in 1920

Wall Street 1920: achtendertig dodelijke slachtoffers vallen tijdens een aanslag op het New Yorkse Wall Street. Het economisch hart van de economie is dodelijk getroffen…

Neen, dit is niet de zoveelste laffe aanval van islamitische terroristen, dit was de krantenkop van 16 september 1920.

De feiten

Luttele minuten voor de explosie stond er een paard met koets voor het J.P. Morgan gebouw. Later zou blijken dat er in diezelfde koets minstens 100 kg dynamiet had gelegen en 500 kg zware metalen voorwerpen. Zowel de koets als het paard werden verpulverd. Na de moordende ontploffing die 38 doden, 4 zwaargewonden en 300 gewonden zou claimen, werd een soort van politiek manifest gevonden honderden meters verder vandaan. Het pamflet was half verbrand en gescheurd, de tekst was onduidelijk. Een eis voor de vrijlating van politieke gevangenen en een vaag dreigement dat de daders iets…(onleesbaar) niet meer zouden tolereren. De handtekening was echter duidelijk leesbaar: “American anarchist Fighters”.

Het doelwit

In deze tijden waren aanslagen ook al dagelijkse kost maar deze explosie was van een heel ander kaliber. Meestal waren er aanslagen tegen bestuurders en politiemensen, ditmaal werd het grote publiek geviseerd, financiële instellingen en werkende mensen. Wanneer men de kranten van toen vandaag herleest is er onmiddellijk een denkpiste die doet denken aan 9/11 en 1995. In 1920 werd er echter niet toegegeven aan de terreur, de volgende dag waren alle activiteiten op Wall Street hernomen in tegenstelling tot de massamoord in 1995 toen de activiteiten verschillende weken werden opgeschort.

Een speciale eenheid werd opgericht om duizenden radicalen te arresteren, te deporteren en te doden dit gedurende 12 jaar. De zogenaamde Palmer raids kwamen tot een einde en was een lange adempauze in het binnenlands Amerikaans terrorisme. Timothy Mc Veigh en Terry Nichols pikten de draad terug op tientallen jaren met de dodelijke bomaanslag in Oklahoma City. Domestic (Binnenlands) terrorisme was terug en zou een pijnlijk hoogtepunt kennen op 9/11.

De meeste misdadigers kregen hun verdiende loon. De daders van de Wall Street aanslag in 1920 werden nooit gevat, het dossier is nog steeds een mysterie.

Vermoedelijke daders

De anarchistische terroristen begonnen hun campagne in 1919 en werden gepleegd door de aanhangers van Luigi Galleani, de groepering werd bijgevolg de Galleanisten genoemd. Galleani was een Italiaanse anarchist die een anarchistische beweging op been bracht in New York. Hij werd gedeporteerd naar Italië in 1919, het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat de aanslag op Wall Street van 1920 een represaille was van zijn ondergrondse terreur cel. Voordat hij zich kon vestigen in de Verenigde Staten werd hij gezocht in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Egypte. Zijn leven kan worden omschreven als een tocht van een opgejaagde misdadiger die door zijn anarchistische en moorddadige daden en gedachten persona non grata werd in de meeste landen. Indien hij had geleefd in onze periode zou hij zeker omschreven worden als een meester terrorist. Zijn levensverhaal doet me trouwens denken aan de beruchte “Carlos”.

Na zijn deporatie uit de Verenigde Staten naar Italië werd hij nauw in de gaten gehouden door de ordediensten. Mussolini die zelf geen doetje was nam hem gevangen en hij spendeerde tientallen jaren in de cel. Later kreeg hij een soort van huisarrest en stierf in 1931 op zeventigjarige leeftijd aan een hartaanval.

In de geschiedenisboeken staat dat de Galleanisten verantwoordelijk waren voor de aanslag op Wall Street en tientallen andere terreurdaden. Een nieuw onderzoek openen is zo goed als zinloos gezien alle betrokkenen overleden zijn en er geen nieuwe feiten naar boven zijn gekomen.

Vraagstelling

De aanslag is bijzonder omdat het één van de eerste symptomen is van een organisatie die de psychologische impact en zijn politieke gevolgen leek te begrijpen. De aanslag is eveneens bijzonder uitgevoerd gezien de technologie in die tijd in zijn kinderschoenen stond. Niet alleen was de bom zeer professioneel gemaakt, het toevoegen van zware metalen voorwerpen was in feite wat wij nu een schrapnel bom noemen. De ijzeren voorwerpen worden na de explosie weg gekatapulteerd met de bedoeling zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Een techniek die nu nog wordt gebruikt in het Midden Oosten.

Hier en daar zijn er mensen die in de overtuiging zijn dat een andere terreurgroep verantwoordelijk was. Sterker nog er worden vergelijken getrokken met de aanslag op de Twin Towers al die jaren later.

De eerste triestige vaststelling is dat deze aanslag onder het stof van de geschiedenis ligt. De Amerikaanse natie is nochtans een volk die sterkte kan vinden in zijn tegenslagen, dit werd meermaals bewezen na de aanval op Pearl Harbor, Vietnam of 9/11. Het is vreemd dat er over deze aanslag zo weinig bekend is. Normaal wordt de eerste binnenlandse terrorist(lees dader met Amerikaanse nationaliteit) beschreven als de gehate Timothy Mc Veigh. Als men leest over de Galleanisten waren er echter tientallen aanslag in New York alleen al, met de nodige dodelijke slachtoffers.

Het tweede fronsen van wenkbrauwen begint wanneer men analogie ziet in de gebreken van het binnenlands systeem. Ook in 1920 liet men gekende terroristen toe tot het grondgebied en werd een potentieel risico sterk onderschat, met telkens de dodelijke gevolgen.  Is de theorie dat er schaduwgroepen aan het werk zijn in de Verenigde Staten met een eigen agenda dan toch niet zo vergezocht? Een onderzoeker schreef zelf dat de aanslag van Wall Street (1920) en de aanslag op de Twin Towers het werken waren van dezelfde geheimzinnige groepering, een illuminati-achtige splintergroep. Dit laatste heeft volgens mij een veel te hoog complottheoriegehalte, maar het is vreemd dat de geschiedenis zich blijft herhalen, en het zijn vooral dezelfde blunders die opvallen. Wanneer men de conclusie leest van het F.B.I. wordt toegegeven dat het dossier onopgelost is en dat de bewijzen totaal werden genegeerd door de federale agenten van die tijd.

Verbazend is ook dat dit incident in 1920 aanleiding gaf in de Verenigde Staten om de politiediensten bijna carte blanche te geven bij de bestrijding van wat en toen noemde Communistische agenten. Vandaag is er een vergelijking met de bevoegdheden die de politiediensten krijgen tegen islamitische operatoren. Na beide aanslagen zien we een machtsuitbreiding van het gerechtelijk apparaat en vooral van de politionele diensten.

Deze bomaanslag zou in feite het keerpunt worden voor J. Edgar Hoover en het F.B.I. Dit incident was het keerpunt in de Amerikaanse justitie, het was de eerste veldslag in een oorlog die tot vandaag nog altijd bezig is.

Bedenking

Terrorisme is geen product van onze hedendaagse maatschappij, het is in feite even oud als de mensheid zelf. Een belangrijke les is dat men zich nooit waterdicht zal kunnen wapenen tegen blind fanatisme of simpelweg bloeddorst.

Het feit dat terrorisme niet valt onder traditionele krijgskunst is vatbaar voor discussie. De terrorist van één getroffen natie is immers de vrijheidsstrijder van een ander land of groepering. Het is verbazend om vast te stellen dat mensen nog steeds niet begrijpen dat een gedachte tienmaal sterker is dan een wapen.  Het ontnemen van een mensenleven ongeacht welke motivatie is altijd een misdaad tegen de menselijkheid. Jammer genoeg zijn er situaties die het negeren van zulke misdaden ontoelaatbaar maken, wet van actie en reactie.

Heb een heel wrang gevoel bij de collectieve herinnering van onschuldige slachtoffers. Wie denkt er nog aan de slachtoffers van 1920?…wie zal 9/11 nog herinneren binnen een eeuw ?…De tragedies van vandaag zijn de voetnoten van de toekomst…

© Thalmaray 2013 .

Meer weten over deze aanslag, bestel hier een verhelderend boek.

 

Leave a Comment