Raspoetin : intrigant aan het keizerlijke Russische hof

Raspoetin – Een van de meest intrigerende mensen uit de Russische geschiedenis is Grigori Efimovich Rasputin. Geboren in een klein gehucht in Siberië in 1869, ver weg van de praal glamour van Sint Petersburg en Moskou, zou deze vreemde man als geen ander een invloed uitoefenen op de machtigen van zijn tijd en het Groot Russische Keizerrijk op zijn grondvesten doen daveren.

Biografie

Raspoetin was een man met vele gezichten en identiteiten, alhoewel hij zich monnik noemde, was het geen geheim dat hij getrouwd was, hij noemde zichzelf dan ook liever “heler”. In zijn jeugd werd hij geplaagd door visioenen en bezat hij magisch genezende krachten voornamelijk dan door aanraking van de zieken. Hij had tevens een reputatie een zeer groot libido te hebben en was hiervoor berucht en bevreesd. Rond zijn dertigste verliet hij vrouw en kinderen om een nomaden bestand aan te nemen. In 1905 kwam hij berooid aan in Sint Petersburg, en het Rusland zou voor altijd veranderen… Eerder door toeval werd hij ontboden op het keizerlijk hof, Tsaar Nicholas II en vooral zijn echtgenote Tsarina Alexandra hadden al alles geprobeerd om hun zoon Alexei, erfgenaam van de Romanovs, te genezen van hemofilie. Toen de traditionele geneeskunde niet bleek te helpen, wende het vorstenpaar zich tot alternatieve methoden. Raspoetin had een reputatie opgebouwd als heler en hypnotiseur.

 

Raspoetin ziet zijn kans mooi om fortuin te maken en bovendien een dak boven zijn hoofd te hebben. De luxe en de macht die hem te beurt viel, toen de prins goed reageerde op zijn “behandeling” was mooi meegenomen. De monnik kreeg zelfs een groep bewonderaars en gelovers en hij zag zijn invloed gestadig stijgen in het hof. De traditionele adel echter waren wantrouwig, en in mindere mate de tsaar zelf. Zijn politieke macht was op zijn hoogtepunt tijdens de Eerste Wereldoorlog, ondanks de verdenking van velen dat hij een Duitse spion was. Niemand durfde echter de Keizerlijke familie voor het hoofd stoten, hij was tenslotte onder de bescherming van de Tsarina. Het is die nefaste invloed die verantwoordelijk was dat vele Russen hem occulte krachten toewezen. Ook de vraag of hij überhaupt wel een geestelijke was, werd de populairste roddel en vraag in Sint Petersburg.

De val van een manipulator

Op 28 december 1916 werd de gekke monnik vermoord door een Russische prins Felix Joesoepov in Petrograd. Een enorme dosis vergif werd hem gegeven in zijn eten en drinken, wonderlijk genoeg maakte dit hem enkel slaperig en had hij nog de kracht om weg te strompelen naar het binnenplein van het kasteel, waar de prins hem afmaakte met verschillende pistoolschoten. Ook na deze aanslag slaagde hij erin om terug overeind te komen en dreigend op zijn aanvaller toe te komen, verschillende mannen van de prins openden op hun beurt het vuur, uiteindelijk werd hij doodgeknuppeld als een straathond. Een van de machtigste mannen van Rusland was niet meer. Zijn lichaam werd oneerbiedig in een riviertje gegooid, een latere autopsie wees uit dat hij slechts uiteindelijk door verdrinking om het leven was gekomen. Omstandigheden die de mythe rond zijn figuur alleen maar tot na zijn dood hebben groter gemaakt.

In perspectief

Een ding was zeker hij was het product van zijn tijd en zijn herkomst, voor de vele boeren was hij een man van het gewone volk. Tijdens zijn jeugd is het alleen gekend dat hij voorspellingen deed die bleken te kloppen, in die mate zelfs dat het kleine dorp waar hij opgroeide hem vereerde als een bijzondere knaap. Hij kwam in contact door toeval met de sekte van Khlysty een Russisch orthodoxe Kerk, dit zou hem bezielen dat hij een uitverkorene was van God. De monniken gaven hem een schoolse opleiding en Raspoetin ontwikkelde zijn natuurlijke talenten als redenaar, leugenaar, manipulator en volgens bronnen nog veel ergere dingen. De opkomst van zijn invloed heeft ook enkel en alleen kunnen plaatsvinden door het feit dat de tsaar Nicholas (Nikolai) eigenlijk een zwak figuur was.

Gevolgen van zijn dood

Het is nooit duidelijk geworden wat het doel was van Raspoetin buiten macht en geld, hij was duidelijk iemand met een schizoïde persoonlijkheid, hij verklaarde zichzelf een heilige man maar was niet vreemd aan alle zonden van de wereld. Dient gezegd dat hij zijn invloed verschillende malen heeft aangewend om de armen te helpen, hij wordt omschreven als zijnde vrijgevig en had een inzicht in sociale onrechtvaardigheid. Op andere momenten was hij in een megalomane draaikolk, toen hij verkondigde dat hij het lot van Rusland in zijn handen had. Zoals hij zelf had voorspelt na zijn dood stortte het Russische Rijk in, de boeren revolteerden tegen de bevoorrechte klassen en dat was de inleiding tot de revolutie.

Men vergeet soms in de paragrafen van de geschiedenis dat het door invloed is van bepaalde mensen in bepaalde tijden op bepaalde plaatsen, dat de wereld er soms anders gaat uitzien, jammer genoeg niet altijd beter. Raspoetin was zo een man…

© Thalmaray – 2011.

Leave a Comment