Steve Jobs: een glimp in de gedachten van deze geniale techneut

Steve Jobs: een glimp in het gedachtegoed en leven van een geniale techneut

Steve Jobs hoeft eigenlijk geen introductie hij is de man achter de magie van Apple, maar weinig is bekend over de magie achter de man. Hij had de reputatie een moeilijk mens te zijn, wel mensen met een drang naar perfectie zijn per definitie niet gemakkelijk. Zijn heengaan heeft de wereld een erfenis nagelaten van prachtige innovaties maar ook een archiefkast aan onbeantwoorde vragen.

Steve Jobs was veel meer dan zijn producten. Na zijn overlijden werden we bedolven met waarderingen en odes aan zijn adres. Zoals het typisch menselijk is wordt er na enkele maanden weinig meer gesproken over de bezieler. Maar wie was die man eigenlijk? Wat kan zijn enorme passie voor zijn producten verklaren? Is hij vervangbaar? Waarschijnlijk niet toch niet met hetzelfde heilig vuur die hem doorheen zijn leven vervoerde. Na mij te verdiepen in deze persoon en vooral zijn persoonlijke kenmerken kwam ik tot enkele opmerkelijke vaststellingen. Na nu zoveel over hem te hebben gelezen heb ik het gevoel de gedrevenheid van die figuur aan te kunnen voelen, mijn respect voor de man wordt er alleen maar groter door. Thalmaray meets Steve Jobs.

Afkomst

Steve Jobs zag het levenslicht op 24 februari 1955 in San Francisco. Zijn eerste levensmomenten voorspelden niet zoveel goeds toen hij afgestaan werd voor adoptie. Gelukkig was er een warm koppel Clara en Paul Jobs die hem adopteerden. Slechts op veel latere leeftijd ging Steve Jobs geobsedeerd op zoek naar zijn natuurlijke ouders. Wat velen niet weten is dat Jobs half-moslim was, zijn biologische vader was een moslim uit Syrië.

Jobs was een schoolverlater

Het is bevreemdend dat één van de grootste uitvinders nooit een universiteitsstudent was, en zelfs niet in de verste verten kans maakte op een diploma. Verbazend voor iemand die één van de grootste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld zou gaan leiden. Zelf zei hij niet bepaald aangename herinneringen te hebben aan enige schooltijd. Hij boorde zelfs het hele schoolsysteem de grond in.

Hij loog tegen de medestichter van Apple

Wat weinige weten is dat Steve Jobs een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Atari computers, meer bepaald in de computergame “Breakout”. Het bracht hem ongeveer 750 dollar op met bonussen telkens hij de productiekost zou kunnen verminderen. Hij riep voor deze klus de hulp in van een vriend Steve Wozniak die later mede stichter zou worden van Apple. Atari betaalde uiteindelijk 5.000 dollar uit aan Jobs in bonussen. Steve Jobs gaf 375 dollar aan zijn vriend voor diens hulp.

Privé leven

Steve Jobs was een specialist om zijn privé leven af te schermen van het publiek en de media. Wanneer we nu denken aan Steve Jobs zien we de nonchalante man in jeans en rolkraagtrui doch hij had wel degelijk een succesvol privé leven met een zeer verstandige vrouw Laurene.  Soms had hij moeite om te kiezen tussen zijn werk en zijn aanstaande, doch ze slaagde erin om hem te overtuigen dat hij het beste kon hebben van beide werelden zolang hij ze maar afscheidde van elkaar. Het huwelijk zelf was nogal speciaal ze huwde in Yosemite National Park en de dienst werd gevoerd door een boeddhistische monnik.

Zijn beroemde zus

Tijdens zijn zoektocht naar zijn natuurlijke ouders kwam hij ook tot de ontdekking dat hij een biologische zuster had: Mona Simpson een gevierde auteur in de Verenigde Staten. Ze schreef onder andere de bestseller “Anywhere but there”. Steve Jobs organiseerde een bijeenkomst en vreemd genoeg tegen zijn gewoontes in werden ze onmiddellijk de beste vrienden. Ze zouden voor de rest van zijn leven nauw in contact blijven.

Steve en beroemdheden

Voor zijn huwelijk bleek de toen nog onbekende Steve Jobs een magnaat voor bekende mensen. Zo had hij een romance met de legendarische Amerikaanse folk zangeres Joan Baez. Hij zou ook een korte tijd samen geweest zijn met een andere beroemdheid namelijk de actrice Diane Eaton.

Zijn eerste kind

Toen hij drieëntwintig was kreeg hij een zijn toenmalige vriendin Chris Ann Brennan een dochter: Lisa Brennan Jobs. Toen ze werd geboren in 1978 was Apple zijn veroveringstocht rond de wereld begonnen. In een vreemde reactie ontkende Steve Jobs aanvankelijk het vaderschap. Er zijn documenten opgedoken van de rechtszaak waarin hij verklaarde steriel te zijn. Uiteraard klopte dit niet want hij kreeg later met zijn vrouw nog drie kinderen. Jaren later zocht Steve Jobs terug toenadering tot zijn dochter en betaalde haar studies.

De Alternatieve Jobs

Hijzelf gaf soms enkele toespelingen dat hij had geëxperimenteerd met drugs zoals LSD. Jobs heeft later toegegeven om een paar keren drugs te hebben gebruikt, hij zei dat dit één van zijn belangrijkste beslissingen was geweest in zijn leven. Volgens hem had deze ervaring zijn geest opengesteld voor nieuwe ideeën en een nieuwe kijk op zijn producten.

Na een reis in India is het hoogstwaarschijnlijk dat hij daar ook “spirituele” ervaringen had opgedaan, hij kwam namelijk terug naar zijn geboorteland als een boeddhistische monnik. Steve Jobs at overigens geen vlees, enkel vis en dweepte met oosterse heelkunde. Vlak voor zijn eerste kankeroperatie experimenteerde hij met speciale diëten.

Jobs werd ooit uit Apple ontslagen

In 1985 werd Steve Jobs na een hoogoplopende ruzie bij de Raad van bestuur aan de deur gezet door John Sculley.  Ironisch genoeg was het Steve Jobs die Sculley had afgesnoept van een andere gigant Pepsi. Jobs nam dit redelijk kalm en gelaten. Slechts enkele tijd later werd hij in triomf terug binnen gebracht en kon hij ongestoord zijn uitzonderlijke palmares afwerken in de firma die hij had gesticht.

Zijn werkvisie

Steve Jobs zei verbazend dat zijn business model afgekeken was van The Beatles. Volgens hem hielden ze elkaar in het oog, relativeerden ze ook elkaar en de som van de vier was groter dan het resultaat van één. Hij was dan ook de grote voorvechter van een tea spirit. Hij zag zichzelf dan ook niet als de leider van Apple, voor hem was Apple het resultaat van een team organisatie. Hij zou deze principes aanhouden tot aan zijn dood.

Apple en liefdadigheid

De CEO van Apple geloofde niet in liefdadigheid dit in scherp contrast met de andere mediagigant Bill Gates.  Zowel Jobs persoonlijk als zijn bedrijf heeft nooit bijgedragen tot enige vorm van liefdadigheid of sponsoring. Er waren wel hardnekkige geruchten dat Jobs wel persoonlijke projecten steunde die hij dan in alle anonimiteit in goede banen bracht.

Zijn erfenis

Als CEO van één van de machtigste firma’s ter wereld kende hij zichzelf 1 dollar per jaar toe. Zijn rijkdom kwam enkel en alleen door de 5,5 miljoen aandelen die hij had in het bedrijf. Hij verkocht bovendien nog zijn filmstudio Pixar aan Disney voor een slordige 7 biljoen dollar in 2006. Zijn vermogen werd geschat op 8,3 biljoen dollar in totaal. Zijn erfenis werd verdeeld onder zijn vrouw zijn drie wettige kinderen en zijn eerste erkende dochter. Steve Jobs had bij zijn overleden 313 patenten op zijn naam staan, welke hem de grootste innovator in de multimedia maakte van de laatste dertig jaar.

Bedenking

Het is duidelijk dat de complexiteit van Steve Jobs en zijn genialiteit samengingen met verschillende persoonlijke zoektochten. Het is verbazend dat deze man die niet gespaard is geweest van privé problemen door onder meer zijn gevecht met kanker tijd kon vrijmaken voor spirituele vragen. Ik voel hem dan ook aan als een man die geconsumeerd werd door zijn ambitie en zijn bijna spiritueel geloof in zijn innovaties. Evenzeer ben ik in de overtuiging dat hij bewust was van zijn eigen onvolmaaktheden en soms menselijk falen.

Praten over zijn verwezenlijkingen is irrelevant, iedereen weet wat die man heeft betekend voor de technologie. Wat zijn vervangen betreft, laat het ons eerst duidelijk stellen dat Apple nog tientallen jaren kan teren op zijn inzichten en genialiteit. Uiteraard zit er nu een andere persoon in zijn stoel doch het zijn grote voetstappen om te vullen.

Steve Jobs was nooit te berooid om toe te geven dat hij menselijk was. Weet zeker dat hij elke dag worstelde met zijn beslissingen en hij voelde dat tijd de vijand was. Steve Jobs zie ik dan ook als een onafgewerkt meesterwerk, weggerukt uit zijn passie, ben er quasi zeker van dat de geschiedenis hem met bewondering en genegenheid zal herdenken.

 

© Thalmaray – 2012.

 

Leave a Comment