Het mysterie Thomas Merrylin

Thomas Merrylin was een maan omgeven door een waas van mysterie, even ondoordringbaar of de geheimen van de dood zelf.

Biografie

 52-3

Thomas Theordore Merrylin werd geboren in 1782 in Hellingshire in het Noorden van Engeland. Hij kwam uit een rijk aristocratische familie; Zijn vader was een beroemde bioloog: Edward Merrylin en het leek dan ook in de sterren geschreven dat hij de voetsporen van zijn vader zou volgen. Zijn moeder overleed in het kraambed bij zijn geboorte en hij werd opgevoed door zijn vader.

8-60

Thomas was een introverte jongen die zijn leven zou gaan leiden in afzondering, de man had blijkbaar geen andere interesses dan een bijna ongezonde belangstelling voor de dood in al zijn aspecten. Thomas Merrylin zou de wereld afreizen op zoek naar vreemde fenomena en onverklaarbare archeologische vondsten. Hij zou een immense collectie opgebouwd van vreemde biologische, archeologische en historische vondsten van blijkbaar onbekende diersoorten of wezens en zelfs planten waarvan er geen enkele wetenschappelijke beschrijving werd gevonden. Vele van zijn ontdekkingen waren ongezien en onbekend.

35-8

Wat bijzonder was aan de man is dat hij het geheim der tijd leek te bezitten, hij bleef zijn leven lang een enorme vitaliteit en jeugdigheid uitstralen alsof hij had gedronken van de fontein van de eeuwige jeugd. Op zijn 80ste had hij het voorkomen van een 40-jarige. Dit bijzonder feit werd destijds meer opgemerkt en kreeg meer aandacht dan zijn spectaculaire collectie.

20-24

Vreemd genoeg zou de mensenschuwe man zijn collectie op tournee laten gaan in de Verenigde Staten. Het reizend curiosacircus kreeg heel veel belangstelling maar hij werd gebrandmerkt als een oplichter wat een enorme stress teweegbracht op hem en de rest van zijn leven.

mysterious-skulls-skeletons-thomas-theodore-merrylin-home-london-12

Opmerkelijk was dat ondanks de beschuldigingen hij zeer goed een intense contacten onderhield met gerespecteerde wetenschappers zoals vooraanstaande wiskundigen en biologen. Allen waren onder de indruk van zijn wetenschappelijke kennis.

15-37

Zijn reputatie zou nooit herstellen nadat hij door een andere verzamelaar werd beschuldigd van diefstal. Zijn publieke credibiliteit verdween als sneeuw voor de zon. Hij besloot dan maar te verdwijnen in de anonimiteit, wat de mythe van zijn persoon nog meer aanwakkerde.

18-24

In zijn papieren en agenda’s liet hij echter een schat aan esoterische ideologieën na, gaande van quantum mechanica tot theorieën die toen nog dienden bewezen te worden. Zijn blijkbaar onbeperkte kennis van fysica, chemie, biologie samen met zijn talloze ontdekkingen van talloze artefacten bezwaarden nogmaals het mysterie rondom zijn persoon.

mysterious-skulls-skeletons-thomas-theodore-merrylin-home-london-9

Men is ervan overtuigd dat rond de eeuwwisseling (1900) is overleden, echter in 1942 was er een gebeurtenis die voor altijd het mysterie rondom de man zou bevestigen. Een man met naam “Merrylin” schonk zijn huis aan “The London Orphanage”, hij leek toen niet ouder dan 45. Er werd aangenomen dat het om een nakomeling was van Thomas Merrylin. Speculaties over zijn onsterfelijkheid namen in omvang toe nadat van deze “nakomeling” geen spoor meer werd gevonden.

2-70

Historische gradatie

 17-24

Het is ontegensprekelijk dat Thomas Merrylin uitgroeide tot een van de bekendste crypto-naturalisten en xeno-archeologen. Interacties en geschreven data ervan bewijzen dat de persoon Thomas Merrylin daadwerkelijk verdiensten had op wetenschappelijk vlak.

45-4

Het waas van geheimzinnigheid die hij zijn leven lang meesleepte als een soort van schaduw maakt er echter de zaken niet gemakkelijke rop om hem historisch correct te plaatsen. Men kan gerust stellen dat zijn fascinatie voor de dood de leidraad is geweest in zijn leven. Zijn vreemde fysische eigenschappen met onder andere een schijnbaar gestopt verouderingsproces lijken op het eerst zicht de zoveelste urban legend doch de hardnekkigheid van de geruchten doet hier en daar een wenkbrauw fronsen.

56-2

Het feit dat zijn zuster Emily Anne Merrylin verdween op 19-jartige leeftijd op de sterfdag van hun vader is ook een zeer opmerkelijk detail. Vooraleer gezien er nimmer nog een spoor is gevonden van haar. Was dit de brandstof voor zijn obsessie met de dood, zijn zoektocht naar het geheim van het universum? Men zou het kunnen stellen, hoe kan men anders verklaren dat iemand zijn “leven” in dienst stelt van de “dood”. Deze man leefde niet, hij zocht naar verklaringen voor de “dood”.

57-2

De collectie

 1-95

De naam Thomas Merrylin laat historisch gezien niet vlug een belletje rinkelen. Het zou pas in 2006 zijn dat deze naam terug bekendheid kreeg, een bouwvallig huis werd klaargemaakt voor de sloop in Londen, het huis van Thomas. Het krot moest tegen de vlakte want een nieuwe residentiële wijk zou spoedig uit de grond schieten. Het leek erop dat dit huis eindelijk zijn duistere en lugubere geheimen zou prijsgeven. Toen de werklieden het huis betraden vonden ze diep in de duistere kelders de vreemdste collectie die sinds decennia het daglicht heeft gezien. Duizenden houten kisten werden naar boven gebracht, elk deskundig afgesloten en verzegeld. Een voor een werden de kisten later opengemaakt, in elk van hen zat er een geraamte of een lichaam van gruwelachtige monsters en onmenselijke creaturen die enkel leken te bestaan in sprookjesverhalen in de morbide fantasieën der mensen.

9-55

De verzameling is nu te bezichtigen in een museum die zijn naam draagt en is een echte hype op het internet.

Net zoals de man is de collectie omgeven door een enigma. Vraag is of al deze vondsten authentiek waren, of creëerde hij zijn eigen monsters in een morbide fantasiewereld waarin hij leek te leven? Zijn de stukken authentiek of waren de betichtingen in zijn vroege leven van fraude en bedrog waar?

16-28

Om het nog allemaal complexer te maken kreeg Alex CF, een schrijver en een beeldhouwer uit Londen de rechten als curator. Men kan zich de vraag stellen waarom men de collectie niet onder curatele heeft geplaatst van een wetenschapper of een wetenschappelijk onderzoekscentrum. De authenticiteit achterhalen van de verschillende stukken kan met de moderne technieken nu toch veel meer resultaten opleveren?

19-24

Ook nu is er weer controverse ditmaal rond de curator. Er zijn aanwijzingen dat sommige stukken door hem werden gecreëerd. Ook het feit dat hij zijn eigen werk en financiële bedoelingen promoot door het systematisch cultiveren van het mysterie rondom de collectie werpt heel veel vraagtekens op. Men weet dat hij als kunstenaar graag speelt met de gedachte: “Wat als?”, is zijn bedoeling om de mensen te prikkelen en hun fantasie te stimuleren? Deze verklaring is eigenlijk rationeel en voor de hand liggend.

Is de wetenschappelijke wereld ook (weer) van oordeel dat het hier geen onderzoek waardig is? Laat men een unieke kans liggen, of maakt het werkelijk deel uit van de wereld van curiosa, circusfreaks en bedrog?

37-7

Bedenking

 68-1

Thomas Merrylin is een omstreden onderwerp, dat blijkbaar gevoelig ligt, zelfs nu nog. Als het een ding bewijst is het wel dat de mens al sinds heel lang bezig is met de essentiële metafysische vraagstukken. Het mysterie van de dood is waarschijnlijk het grootste geheim van ons bestaan. In een wereld waar parawetenschap in botsing komt met religie, aanvaardbare wetenschap en moraliteit is het moeilijk om bepaalde zaken te catalogeren, vooral omdat er zoveel overlappende gebieden zijn.

21-21

Indien het inderdaad gaat over een historische hoax, dan nog blijft de figuur van Thomas Merrylin heel veel vragen oproepen. Waarom is er slechts een foto van hem bekend? Hoe zit het met de beweringen van eeuwige jeugd? Waarom is er geen vermelding van de omstandigheden van zijn dood?

36-8

Is er daadwerkelijk geen grens aan de menselijke fantasie of is het een toonbeeld van menselijke arrogantie om dingen af te wijzen die misschien tot het rijk der mogelijkheden kunnen behoren?

Foto credits: AlexCFCom – MerrylinMuseum.com

Meer info: website.

© Thalmaray

Bewaren

Bewaren

Leave a Comment