Abraham Lincoln – de zestiende president van de Verenigde Staten

Abraham Lincoln de zestiende President van de Verenigde Staten heeft zijn land geloodst doorheen de moeilijke periode in zijn geschiedenis de afscheiding van de Zuidelijke Staten wat resulteerde in een bloederige burgeroorlog. Hij is de geschiedenis ingegaan als wellicht de grootste Amerikaanse President.

Biografie

Abraham Lincoln werd geboren in 1809 in een simpele blokhut in de staat Kentucky. Enkele jaren voordien sneuvelde zijn grootvader bij gevechten tussen indianen en kolonisten. Thomas Lincoln zijn vader bleef verweesd achter en groeide op zonder enige vorm van educatie. Niettemin slaagde de man erin om zichzelf te scholen tot een timmerman en bouwde samen met zijn vrouw en zijn zonen Thomas, Abraham en zusje Sarah een goed leven uit.

In 1816 verhuisden de Lincolns naar Indiana. Ze werden er deel van de Baptist gemeenschap, die per definitie toen al anti-slavernij was. Lincoln zou later verklaren dat hij slavernij afkeurde sinds zo lang hij zich kon herinneren. Indiana in die tijd was echt het Wilde Westen, in de letterlijke zin dan, meer natuur dan civilisatie, leven was er hard en moeilijk. Abraham groeide op als een landbouwer. Overleven was het motto van die tijd, en er was geen tijd voor school, al bij al heeft Lincoln in die tijd met moeite één jaar op de schoolbanken doorgebracht. Hij kon lezen, schrijven en tellen tot drie. Zijn broer overleed tijdens zijn jeugd en zijn zuster zou later sterven op haar kraambed in 1828. In hetzelfde jaar reisde hij naar New Orleans op één van de legendarische stoomboten.

1830 was het jaar dat hij verhuisde naar Illinois, hij probeerde verschillende beroepen en tijdens een indianen oorlog was hij voor een korte periode kapitein bij de cavalerie. Deze ervaring opende voor hem de weg naar een nieuwe lotsbestemming.

 

De beginnende politieker

In 1832 reeds deed Lincoln zijn intreden in de lokale politiek van de Staat Illinois, hij werd verkozen in de plaatselijke Senaat en was lid van de conservatieve partij (de voorlopers van de Republikeinse partij). Hij verstond de kunst om nooit zijn afkomst te verloochenen en dat gaf hem heel veel sympathie op van de gewone man in de straat. In 1836 legde hij succesvol zijn examen af als advocaat. Hij werd al gauw opgenomen door een bestaand kantoor en samen met zijn partners bouwde hij een zeer succesvol advocatenkantoor uit. Hij leerde per toeval zijn toekomstige vrouw kennen en ze huwden in 1842. Hun verbintenis zou resulteren in vier zonen . Vijf jaar later was Lincoln volksvertegenwoordiger voor de Federale Regering. Hij voerde zeer actief oppositie tegen de zittende President James Polk en tegen de Amerikaans-Mexicaanse oorlog.

 

De slavernij

Na 1949 trok Lincoln zich terug uit de Federale politiek en was enkel nog actief in zijn eigen Staat. Ondertussen werd er in de Verenigde Staten verschillende wetten doorgevoerd die het groen licht gaven om de slavernij nog uit te breiden naar nieuwe gebieden. Dit feit werd door Lincoln zeer negatief onthaald. In 1856 ging Lincoln terug nationaal en sloot zich aan bij de nieuwe Republikeinse Partij, hij stelde zich verkiesbaar als Senator tegen een Democratische senator. Zijn voornaamste thema punt was de immoraliteit van de slavernij.

 

Presidentsverkiezing

In 1860 maakte Abraham Lincoln zijn eerste grote politieke verschijning in New York. Hij was ondertussen bekend genoeg geraakt om een Presidentiële kandidaat te zijn. Op de Republikeinse conventie in Chicago, na een spannende strijd en een tweede stemmingsronde won hij de Republikeinse nominatie. Hij zette zijn zegetocht verder en won het Presidentschap van de Democratische tegenkandidaat. Zijn eerste daad als President was een ijzersterk kabinet op touw zetten met de beste mensen uit zijn partij. Nog voor zijn inauguratie in 1861 hadden zeven Zuidelijke Staten zich afgescheurd. Hij deed nog een ultieme verzoeningspoging echter zonder resultaat. De Amerikaanse Burgeroorlog begon officieel in South Carolina toen het Federale Fort Sumter in Charleston onder vuur werd genomen door Zuidelijke troepen.

 

De Burgeroorlog

Als opperbevelhebber werd Lincoln gekenmerkt door risicovolle doch doortastende beslissingen soms tegen het advies in van zijn eigen generaals. Hij zocht koortsachtig naar een militair leider die op dezelfde golflengte zat en vond die ook in Generaal Ulysses S. Grant. Na zijn aanstelling als bevelhebber van het leger, bemoeide Lincoln zich minder met militaire zaken. Het was kenmerkend dat hij zijn eigen Republikeinse partij aanzag als de ruggengraat van de oorlog, alle belangrijke functies werden toegewezen aan Republikeinen. Militaire posten werden gelijk verdeeld tussen republikeinen en democraten. Al gauw werd er verzet gesignaleerd in het Democratische kamp. Abraham werd verweten een dictator te zijn, alle historici zijn het er echter over eens dat hij geen dictatoriale neigingen had. Gezien het oorlog was en de noodtoestand was uitgeroepen greep Lincoln zijn kans om de wettelijk beschermde slavernij ongedaan te maken en dit uit militair oogpunt. Het dertiende amendement werd toegevoegd aan de Grondwet : afschaffing van de slavernij.

Deze beslissing veranderde voorgoed het gezicht van de Verenigde Staten. Zonder het te weten had Lincoln niet alleen de nieuwe wet getekend maar tevens ook zijn doodsvonnis. John Wilkes Booth, een onbekende acteur, begon een plan uit te werken om Lincoln te vermoorden. 14 april 1865, vijf dagen na de capitulatie van de Confederacy was Lincoln in een theater in Washington, daar schoot John Wilkes Booth op de President, die de volgende morgen aan zijn verwondingen overleed.

 

Nalatenschap

De verwezenlijkingen van Lincoln : de afschaffing van de slavernij, het in stand houden van het land en het feit dat hij als eerste President werd vermoord verzekerden Abraham Lincoln een plaats in de geschiedenis. Deze oorspronkelijk ongeletterde boer werd in feite één van de grootste staats mannen ook.

“Honest Abe” zoals hij liefkozend werd genoemd was niet meer, maar zijn gedachtegoed zijn onsterfelijk geworden in de Amerikaanse identiteit. Zijn Gettysburg Address wordt nu nog gezien als het belangrijke politieke document ooit, na de Amerikaanse Grondwet.

Abraham Lincoln werd op passende wijze geëerd door het Amerikaanse volk met onder andere een monumentale Lincoln Memorial in Washington, D.C. en zijn beeltenis in Mount Rushmore de gigantische sculptuur uitgehouwen in een echte berg. Zijn beeltenis verscheen ook op de nationale bankbiljetten van vijf dollar.

 

Trivia over Abe Lincoln

 • Hij was qua lengte de grootste President ooit.
 • Hij was de eerste President met een baard.
 • Lincoln viel regelmatig ten prooi aan depressies.
 • Hij stierf op 56 jarige leeftijd.
 • In een droom had hij zijn eigen dood voorspeld.
 • In zijn typische hoge hoed bewaarde hij nota’s.
 • Zijn zoon Robert Lincoln was getuige van de moorden van twee andere Presidenten namelijk Garfield en Mc Kinney. Enkele jaren later tijdens een trein ongeluk werd zijn leven gered door Edwin Booth, de broer van zijn vaders moordenaar John Wilkes Booth.
 • Lincoln was volgens sommigen helderziend.
 • Abraham Lincoln hield spirituele seances in het Witte Huis.
 • Hij zou begunstigd geweest zijn met een goed gevoel voor humor.
 • Hij was een van de weinige Presidenten die al zijn speeches zelf schreef.

 

Bedenking

Lincoln zal altijd inspireren en is de verpersoonlijking van de American Dream, van ongeschoolde knaap tot de machtigste man van de wereld.  Hij is het historische voorbeeld dat men de man kan vermoorden maar de ziel en de visie nooit uitwissen in de geschiedenis.

 

© thalmaray – 2011.

Leave a Comment