Het jaar 2000 gezien door de kunstenaars in 1899

Het boek  “En L’An 2000” is een serie van Franse postkaarten gemaakt door Jean-Marc Côté en andere artiesten die hun visie gaven over het jaar 2000. Men zou het kunnen benoemen als vintage sciencefiction die vaagjes doet denken aan de werken van Jules Verne. Met veel verbeelding kan men ook de associatie leggen naar de hedendaagse Steampunk.

De werken zelf werden gemaakt in 1899 (voor de wereldtentoonstelling in Parijs van 1900) er werden vervolgreeksen gemaakt in 1900, 1901 en 1910. Eerst verschenen de afbeeldingen als inlays van cigarendozen en later werden ze uitgegeven op postkaarten. Op dergelijke wereldexposities was er een constant flirten met de wetenschap en de pseudo-futurologen. Men had het gevoel dat in de eeuw van de duizenden ontdekkingen de toekomst bijna tastbaar en grijpbaar was. De fantasie over wonderbaarlijke machines en betere tijden was in overvloed aanwezig bij de kunstenaars, intelligentsia en zelfs de man in de straat. Voor het eerst in de geschiedenis was het de grote massa die zichtbaar kon vaststellen dat de wereld aan het veranderen was.

 

Er zijn minstens 87 gekende kaarten en werden gek genoeg ontdekt door de auteur Isaac Asimov in 1986. Hij publiceerde toen het boek “Futuredays: A Ninenteenth Century Vision of the Year 2000”. Gepassioneerde verzamelaars van antiquaria hopen nog altijd dat verloren exemplaren opduiken, maar tot vandaag is dit jammer genoeg nog niet aan de orde. Overbodig om te vermelden dat deze kaarten dan ook bijzonder waardevol zijn.

 

Vele kaarten maken nu deel uit van The Public Domain en zijn dus vrij te gebruiken waar wij ook dankbaar gebruik van maken.

 

De kaarten zelf doen nu uiteraard lachwekkend aan, maar sommigen getuigen toch van een zeker futuristisch inzicht. Zoals het meestal het geval was in die tijd slaan de meeste kaarten de bal mis, en werden er onrealistische verwachtingen weergegeven. Uiteraard waren deze kunstenaars, klein bier, in vergelijking met echte visionairs zoals bijvoorbeeld Jules Verne, niettemin hebben deze voorspellingen een zekere charmante naïviteit. Het jaar 2000 was een bijna magische term, een doel op zich, het hield vooral veel beloftes in.

Jean-Marc Côté was een commerciële illustrator die voornamelijk opdrachten kreeg van grote bedrijven zoals sigarettenproducenten. Er zou nu nog maar één volledige set bestaan. De kaarten zelf zijn relatief populair, de man achter de kaarten is echter bedolven onder het stof van de geschiedenis en slechts bij enkelen doet zijn naam een belletje rinkelen.

Meer info: http://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/

© Thalmaray

Bewaren

Leave a Comment