De verdwenen wereldsteden: legendarische verdwenen beschavingen

De verloren wereldsteden, voetsporen van verdwenen beschavingen.

 

De fascinatie van geschiedenis beperkt zich niet alleen tot het verzamelen van tastbare bewijzen over het verleden, er zijn ook de talrijke aanwijzingen van verdwenen puzzel stukken in het dagboek van de mensheid die om één of andere reden werden vergeten of een ongewis einde kenden.  Deze mysteries door de eeuwen heen blijven de verbeelding prikkelen van talrijke archeologen, wetenschappers en de gewone mens.  Met verwondering wordt er gezocht naar enigma’s omdat men wilt leren uit het verleden, en vooral uit een nooit begrensde nieuwsgierigheid.  Over gans de aardbol is er sprake in geschriften, in legenden en sagen, in mondelinge overbrenging van verdwenen steden.  Alhoewel er waarschijnlijk veel meer zijn dan de opgesomde bekende plaatsen is iedere naam een wonderbaarlijk vat van vraag, gissingen en mogelijke antwoorden…

De vergane stad Troje

Iedereen kent het oerverhaal van het paard van Troje, de controverse of deze stad eigenlijk wel heeft bestaan is nog steeds een twistpunt en is zelfs verbonden aan het geloof van de stad Atlantis.  Vandaag zouden we Troje waarschijnlijk situeren en wat wij nu Turkije noemen, in het zuidoosten van de Dardanelles, tegen de berg Ida.  Eén van de belangrijkste aanwijzingen is terug te vinden in de werken van Homerus.  Er wordt nu algemeen aangenomen door de archeologische wereld dat op de ruïne van Troje er een nieuwe stad werd gebouwd namelijk Ilium,  de begraving van Troje zou plaatsgevonden hebben onder de Romeinse keizer Augustus.  Hier en daar zijn er nog restanten te vinden van een oude stad, zoals stadswallen, versterkte muren en gebouwen.  Ligt onder de oppervlakte van deze nieuwe stad het legendarische Troje, de kans bestaat van wel.

El Dorado, verborgen goud stad

Een van de meest hardnekkige geruchten van het Amerikaanse continent is het bestaan van El Dorado, een legendarische stad volledig opgetrokken met tempels die uitbulkten met gouden siervoorwerpen.  De naam zou afkomstig zijn naar een indianen leider die een aanbidder was van de godin Guativita.  El Dorado werd ook in verhalen de verloren Gouden stad genoemd.  De legende is zo hardnekkig dat zelfs nu nog ontdekkingsreizigers zoeken in het Amazonegebied naar deze gouden schat.  De fascinatie is van die aard dat er ontelbare referenties zijn in verhalen zoals onder andere de werken van Edgar Allen Poe, tot in honderden speelfilms uit de Hollywood droomfabriek.

Xanadu

Xanadu is een stad die zijn oorsprong heeft als zomer residentie van de Chinese Kublai Khan Yuan dynastie.  Vandaag zou men deze stad vinden in wat nu Mongolië is zo’n 275 kilometer ten noorden van de Chinese hoofdstad.  Het enige wat waarschijnlijk overblijft van Xanadu zijn enkele muren en een bakstenen platform.  Door de vele verwijzingen in de populaire cultuur kreeg de naam Xanadu ook een mythische betekenis, het zou een utopische stad zijn van het eeuwig spiritueel leven.  Ook hier is de legende hardnekkig en eeuwen overschrijdend.

Tikal Maya Metropool

Eén van de mooiste parels van de Maya cultuur naast Machu Picchu is Tikal.  Gelegen in het bassin van Petén, het hedendaagse Guatemala.  Er zijn sterke aanwijzingen dat dit eens een bruisende metropool was van de precolumbiaans Maya cultuur.  De schat zelf leest als een open boek dankzij talrijke gebouwen, inscripties en kunstwerken over de Maya cultuur.  Een bezoek aan het tempel complex geeft een zeer goede indruk van hoe het leven van de Maya’s was in hun glorie tijden.  In 1979 kreeg deze plaats de titel van Beschermd erfgoed van de UNESCO.

De verloren stad ” Z “

“Z” welke benaming kan meer mysterieus zijn?.  Deze vreemde benaming kwam van kolonel Percy Harrison Fawcett  een Britse landmeter.  Er worden frequent verhalen aangetroffen over deze stad, velen zijn echter de mening toegedaan dat deze verborgen ligt diep in de jungle van Brazilië.  Ondanks de vele aanwijzingen, zijn er jammer genoeg geen tastbare bewijzen gevonden voor het bestaan ervan.  Er is wel een stad ontdekt in Kuhikugu waar de gebouwen zeer mathematisch werden uitgetekend.  Deze nederzetting was een schatkamer aan bewijzen dat de gebruikte wiskundige en architecturale methodes honderden jaren vooruit waren op de bouwmethodes die hun Europese tijds genoten hanteerden.

Atlantis

Waarschijnlijk de naam die het meeste tot de verbeelding spreekt, sommigen bronnen spreken van een stad anderen zelfs van een verzwolgen Continent.  Alhoewel ook hier niemand echt weet of de stad effectief heeft bestaan zijn de referenties overweldigend.  De theorie werd voornamelijk geboren bij de ontcijfering van de werken van Plato die de stad beschreef als een zeemogendheid gelegen voor de pilaren van Hercules.  De theorieën zijn eindeloos, vermoedelijke locaties in overvloed waar onder de Bermuda driehoek, Antarctica, de Indische Oceaan en ga zomaar door.  Sommige onderzoekers hebben in het vinden van de verloren stad hun levenswerk gemaakt.  In de populaire cultuur staat Atlantis symbool voor een verdwenen hoog geavanceerde beschaving.

Pompeii de fossiele stad

Wel hier is deze stad niet echt verdwenen in de betekenis die we gewoon zijn.  Het is paradoxaal luguber om te zien dat de ruïnes van het oude Pompeii liggen naast de hypermoderne nieuwe Italiaanse stad die dezelfde naam draagt.  Deze stad trekt jaarlijks meer dan 2,5 miljoen bezoekers naar het land van zon, wijn en pasta.  Ook deze site is beschermd erfgoed van de Unesco en dit sinds 1997.  De reden van de “verdwijning” van Pompeii is uiteraard gekend, de boosdoener is geïdentificeerd zijnde de vulkaan Vesuvius die in 79 n.C. zijn kolkende bloed liet stromen over deze oud glorieuze Romeinse stad.

Pavlopetri de onderwater stad

 

Waar Atlantis een mistige bewering is, zo is de verloren stad van Pavlopetri beter gestaafd met uitzonderlijke vondsten voor de kusten van Griekenland.  Er wordt aangenomen dat de stad werd verzwolgen door de zee door seismologische bevingen in 1000 v.C.  De onderwater stad zou liggen dichtbij de kustlijn van Laconia in Griekenland.  In de diepte van het heldere water kan men straten, pleinen, gebouwen en zelfs kerkhoven vinden.  Het is tamelijk recent ontdekt in 1967 door Nicholas Flemming en in kaart gebracht door de prestigieuze Universiteit van Cambridge.

De verloren stad Mohenjo Daro

In het woelige Pakistan zijn er aanwijzingen gevonden dat er eens in de Indus vallei een vreemde en fascinerende beschaving leefde.  Deze plaats is één van de belangrijkste archeologische vondsten in de regio.  De planning van de blootgelegde stad zijn indrukwekkend te noemen en soms in het moeilijk te begrijpen dat deze plaats kon opgetrokken worden met de beperkte natuurlijke middelen en een zeer minimale technologie.  Verschillende details blijven de wetenschappelijke wereld verbazen zoals de aanwezigheid van een rioleringssysteem, kelders, opslagplaatsen voor voedsel, en zelfs thermen, dit en voornamelijk een indrukwekkend marktplaats werden ondertussen volledig ontgraven door de archeologen.  Wie waren deze mensen die deze plaats verlieten in het midden van de achttiende eeuw en waarom werd de stad opgegeven?

Memphis verborgen in het zand

Egypte, land van culturele wonderen en een verdwenen super beschaving die de bakermat is voor duizenden legendes en mysteries, heeft nog andere troeven in huis dan de piramiden.  Ten zuiden van Kairo ligt het plaatsje Helwan, in de gloriejaren van het faraonische tijdperk gekend onder de naam Memphis.   Deze verloren stad was eens de hoofdstad van de farao Aneb-Hetch.  Er wordt algemeen aangenomen dat de stad in verval raakte door de opkomst van een nog grotere en machtigere metropool naam Alexandrië.  De ruïnes van Memphis zijn zoals de Koningsvallei omgetoverd in een open lucht museum zodat de wereld de kracht en de schoonheid kan aanschouwen van de Egyptische cultuur.

Machu Picchu verborgen Amazone parel

Machu Picchu is een overbekende site en eveneens wereld erfgoed van de Unesco.  Het is tevens één van de zeven wereld wonderen.  Deze stad werd door de moordzuchtige invasie van de Spanjaarden in de steek gelaten.   Nog steeds is deze plaats bron van verbeelding, wanneer het door de ochtendmist lijkt te dansen tussen de wolken van het Andes gebergte.  Voor verdere bespreking van deze magische plaats verwijs ik naar mijn vorig artikel, waar in detail een impressie kan worden gekregen van een eigenlijk onbeschrijfbare stad.

Bedenking

Deze magische steden stelen niet alleen de aandacht door hun geheimzinnigheden en mysteries, maar vooral ook door de ingenieuze pracht en praal van deze metropolen.  Ze zijn het bewijs dat doorheen de eeuwen de mens in staat was tot grootste dingen en dit op alle continenten.  Wat betreft de mythische steden is het opmerkelijk dat deze benamingen en beschrijvingen zijn teruggevonden in talrijke aanwijzingen, weliswaar incompleet maar daarom niet onrealistisch.  Voor de ontdekking van Machu Picchu had niemand kunnen dromen dat zo’n constructie verborgen was voor het menselijk oog.  De geschiedenis is nog steeds curator van vele geheimen en wonderen, het is belangrijk dat wij deze ontdekkingen bestuderen met respect voor de vorige beschavingen en ons misschien afvragen wat wij heden ten dage nalaten aan de volgende generaties?.  In de kracht van de oudheid, ligt soms de wijsheid van de toekomst.

© Thalmaray – 2011.

Lees hier deel II over dit onderwerp:

De verdwenen wereldsteden – Deel II

Leave a Comment