Felice Beato: fotografie van Japan in de 19de eeuw

Felice Beato – Sinds de uitvinding van de fotografie kreeg de mens een belangrijk wapen om de geschiedenis veilig te stellen voor toekomstige generaties. Waar men vroeg enkel de boekdrukkunst en geschriften had samen met enkele kunstvoorwerpen en archeologische vondsten kreeg men plotseling een toevloed van informatie door de om zich heen ontwikkelende fotografie.

De Italiaan Felice Beato (1825-1908) gaf ons zijn culturele erfenis door door middel van verschillende foto’s die hij heeft genomen in Yokohama, Japan tussen 1863 en 1877. Zijn verzamelende werken zijn hoogstaande getuigen van een Japan die zichzelf traag en aarzelend begon open te stellen voor het westen.

Felice Beato was één van de meest vooraanstaande professionele fotografen van zijn tijd en zijn levenswerk was het bestuderen, begrijpen en in kaart brengen, of beter op foto zetten van het Japan. De prachtige foto’s werden later ook met de hand ingekleurd door zijn staf en hemzelf.

Felice Beato kon nog net de laatste fotografische getuigenissen van het samoerai tijdperk opslaan en maakte heel wat historische gebeurtenissen mee zoals de de grote brand van Yokohama in 1866 die ook zijn studio in de as legde.

Vanaf 1968 was er geen plaats meer voor de historisch heersende klassen in Japan zoals de samoerai, ze evolueerden, vaak met veel tegenzin, tot bureaucraten, leraars of kunstenaars. Het feodale tijdperk van Japan werd langzaam afgesloten na 8 eeuwen van militaire heerschappij. De samoerai klasse werd afgeschaft.

Felice Beato was een avonturier avant la lettre hij was in zekere zin het archetype van de oorlogsverslaggever hij werkte tijden de Krim oorlog (1855), de Indische opstand van (1858) en conflicten in China (1860) en Soedan (1885).

Het is duidelijk in zijn levensloop dat zijn passie en grotendeels zijn hart lag in het prachtige Japan van toen, rijk aan tradities en legendes, vasthoudend aan nationale trots, en tezelfdertijd wanhopig een plaats zoekende in een wereld die op het punt stond te veranderen zoals nooit voorheen. Dankzij onder andere zijn foto’s kan men nu nog het isolement voelen waarin Japan zich eeuwen staande hield. Het is ook dankzij dergelijke historische documenten dat men sommige tradities van dit fascinerende land beter kan begrijpen.

Deze “Gaijin” (vreemdeling) werd op zijn beurt een deel van de geschiedenis van deze natie in volle ontwikkeling. Felice Beato mag dan wel niet geboren zijn in het land van de rijzende zon, zijn ziel heeft hij er gevonden.

© Thalmaray

Bewaren

Leave a Comment