Nederland in 1904

Nederland in 1904 – Iedere geschiedenisfanaat zou er zijn ziel voor verkopen: een tijdmachine om terug te gaan in de geschiedenis, de verborgen schatten van het verleden ontdekken die ergens in een vergeethoek liggen van de historie. Menig historici zouden er alles aan doen om onopgeloste raadsels uit het verleden te kunnen bestuderen en op te lossen. Realiteit dwingt ons echter te beseffen dat we enkel kunnen bouwen op archeologische stukken, geschriften en in recentere tijden fotografisch materiaal.

Het is bevreemdend om te zien dat in onze geschiedenis er nog grote hiaten zitten, van verloren gegane informatie of misinterpretatie van feiten en gebeurtenissen, erger nog vele aspecten zijn vergeten of onderschat, geschiedenisboeken puilen dikwijls uit met incorrecte data. Het is zeer belangrijk dat men historische stukken digitaal kan archiveren voor de toekomstige generaties. In simpele, folkloristische documenten en voorwerpen ligt immers een schat aan informatie, vooral sinds de komst van de fotografie.

Zelfs onze meest recente geschiedenis is een bron van nostalgie voor vele mensen. Een hunkering naar een collectieve erfenis die we soms vergeten te koesteren.Op het internet circuleren foto’s genomen door een onbekende fotograaf van een fantastische kwaliteit. Nederland in 1904. De overheid zou vrijwillige databanken moeten aanleggen waarop inwoners van dit land hun foto’s kunnen plaatsen, zodat ze toekomstig gemeengoed worden voor de geschiedschrijving.

Stel u voor dat u vandaag zou kunnen rondlopen in 1904? Het jaar dat de minister-president Kuypers het ontslag indiende van zijn regering. Het jaar dat Nederland en Portugal eindelijk tot een overeenkomst kwamen over de verdeling van Timor. Het jaar die het begin was van de Russisch-Japanse oorlog.

Nederland had zijn speciale eigenheid en charme, zoals uit de foto’s duidelijk blijken. Het begrip globalisering was nog niet uitgevonden, het leven was er eenvoudig goed. Bij het bekijken van deze foto’s kan je heel eventjes wanen dat je terug bent in de tijd…

© Thalmaray

Bewaren

Leave a Comment