Ku Klux Klan. het onzichtbare rijk.

 

De Ku Klux Klan is de oudste racistische vereniging in de Verenigde Staten met een zeer gewelddadige reputatie.

 

Het is een verkeerde opvatting dat enkel én alleen zwarte Amerikanen het doelwit zijn van de Ku Klux Klan, ze vallen evenzeer Joden, immigranten, homo’s en zelfs bepaalde katholieke groeperingen aan, heden ten dage zijn het vooral de moslims die vijand nummer één zijn bij de KKK.

Opgericht in december 1865,heeft de Ku Klux Klan zich vooral geprofileerd als zijnde een Christelijke Organisatie, heden zijn de opvattingen van de Klanleden divers en sterk politiek gekruid.

De Ku Klux Klan heeft zijn oorsprong gevonden kort na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, tijdens de eerste moeilijke jaren van wederopbouw vooral dan in de Zuidelijke Staten. De Ku Klux Klan werd opgericht door ontevreden Zuiderse officieren van de Confederatie die rondzwierven over de Zuidelijke staten. Al gauw vonden ze een achterban die de zwarte bevolking maar al te graag ging terroriseren. De slaven werden immers aanzien als de oorzaak voor de Burgeroorlog. Het was voor de KKK onaanvaardbaar dat de zwarten rechten genoten, het werd aangevoeld als een vernedering opgelegd door het centrale bestuur in het Noorden. Een psychologische oorlogsvoering begon met bijhorende angstaanjagende uniformen en extreme titels voor de leiders van de Ku Klux Klan zoals Imperial Wizard, nog het best te vertalen als Keizerlijke Tovenaar, beetje bij beetje werd een nieuwe macht gecreëerd een “onzichtbaar rijk” die enkel ’s nachts onder bescherming van hun typische kostuums konden tekeer gaan tegen hun vijanden. Deze mystiek maakte de aantrekkingskracht van de KKK nog groter. Kenmerken van de Ku Klux Klan werden lynch partijen, moord, verkrachting en terreur. De zwarte bevolking was meestal ongeletterd en waren geterroriseerd door de nachtelijke witte ridders. Als ultieme symboliek was er de verbranding van een enorm houten kruis, ultiem symbool van de geheime kracht en macht van de Ku Klux Klan.

 

1920 – 1925

Na een korte maar gewelddadige oplaaiing verdween de Ku Klux Klanin de clandestiniteit, tot 1920 waar er sprake was van een heuse revival wanneer de KKK opkwam tegen de immigranten. In 1925 werd het pas echt duidelijk dat de KKK niet meer de meute was die maar een sterk georganiseerde strekking met een eigen politieke religieuze visie en zelfs een eigen cultuur. Dat zelfde jaar werd een gigantische mars georganiseerd in Washington, de Klan had op dit moment meer dan vier miljoen leden, en in verschillende staten hadden ze de totale politieke macht. Twisten tussen leiders en een reeks schandalen beperkte wat later de opkomst van de Ku Klux Klan maar het clandestiene vuur bleef branden.

 

Jaren 60

Als een heuse feniks rees de KKK in 1960 tot ongekende hoogten, tijdens de strijd voor de burgerrechten, Amerika was terug op de rand van een burgeroorlog. Verschillende juridische uitspraken waren een doorn in het oog van de Zuiderse Staten en de conservatieve menigten. De Ku Klux Klan sloeg keihard terug tegen de opkomende gelijke rechten voor zwarten. Een reeks bomaanslagen, moorden en hevige aanvallen zaaiden dood en vernieling.

 

Hedendaagse Situatie

Sinds de jaren zeventig werd de macht van de Ku Klux Klanernstig ingeperkt door tussenkomst van de Federale Overheid, zo zijn er verschillende Klansleden gearresteerd door de F.B.I., verschillende “Legions” zoals de plaatselijke afdelingen worden genoemd werden geïnfiltreerd door overheidsagenten. Verschillende fracties zijn openlijk nog steeds antiracistisch en militant, anderen hebben geprobeerd om een aanvaardbaar imago aan te nemen, namelijk de verdediging van de “white power” de verdediging van de Angelsaksische mensen, het omgekeerde racisme als het ware “vrijwaring van de burgerrechten van de witte Amerikaan”. Vandaag zijn er verschillende afdelingen die nog steeds de naam “KKK” dragen, de echte KKK-aanhangers zijn echter nog steeds in het straatbeeld aanwezig, niet meer zichtbaar maar op hun beurt zijn ze geïnfiltreerd in het systeem, en voeren ze soms campagne voor politieke en juridische ambten met groot succes overigens. Het is een verschijnsel welke ook in Europa opmars maakt, extreem rechts krijgt legitimiteit bij een deel van de bevolking, en wordt stilaan aanvaardbaar. Dient ook wel gezegd dat de lynch partijen van vroeger tot het verleden behoren, maar daarom zijn de haat gevoelens niet verminderd laat staan verdwenen.

Het is algemeen bekend ook bij de overheidsdiensten dat de Ku Klux Klan heden nog steeds een zeer machtige organisatie is met waarschijnlijk honderdduizenden leden en miljoenen sympathisanten. Zo hebben ze met de jaren hun eigen ‘slang’ ontwikkeld, hun eigen dialect en code, vergelijkbaar met technieken gebruikt bij de maffia en zelfs de vrijmetselarij. Een voorbeeld daarvan is het codewoord AKIA “A Klansman I am”, (vrij vertaald ik behoor tot de Klan). Ook op het internet is het duidelijk dat de Ku Klux Klan niet is verdwenen, wel integendeel, in een tijd waar een Zwarte Amerikaan president was, lijkt de Ku Klux Klan terug op te staan uit de as van het verleden.

© Thalmaray – 2011.

Lees ook ons eerder artikel over de Ku Klux Klan:

Ku Klux Klan in 1926

 

Leave a Comment