De Grimoire: de Bijbel van het occulte, een toelichting.

De Grimoire: de Bijbel van het occulte, een toelichting.

Wanneer men feiten en figuren begint te bestuderen die van betekenis zijn in de occulte wetenschappen en geschiedenis is het onvermijdelijk dat men dit woord tegenkomt. De naam zelf is een afleiding van grammaire (grammatica). Het is in feite een beschrijving van een aantal symbolen en de combinatie sleutels om met deze tekens om te zetten in zinnen. De meeste van deze boeken vinden hun oorsprong in Joods-christelijk geïnspireerde rituele magie. De moderne wicca gebruikt soms dezelfde rituelen en technieken hoewel met een andere woordenschat.

Definitie

Een Grimoire is eigenlijk een boek met magische kennis, incluis instructies om bepaalde doelen te bereiken. De meeste Grimoires werden geschreven tussen de late Middeleeuwen en de achttiende eeuw en werden geassocieerd met ceremoniële rituele magie.

Als men de term “Grimoire” neemt kunnen er twee betekenissen zijn, er is enerzijds de “Grimoire” als zijnde het boek die de meest omvattende beschrijving omvat van de beoefenaars van de magische kunsten, ook wel “Le Grand Grimoire” genoemd. Voor de aanhangers van de natuur magische kunsten is dit dan ook hun “Bijbel”. Ironisch genoeg, net als de christelijke Bijbel zijn er verschillende versies in omloop. “Le Grand Grimoire” is dus deels legendarisch. Verder is er de betekenis van meestal familie bezweringboek, die dikwijls werd doorgegeven generaties lang van heks naar heks, of van warlock naar warlock. In dit meestal imposante en prachtig versierde boek werden alle formules opgeschreven die werden ontdekt, alle rituelen nauwkeurig beschreven, de meeste van deze boeken werden eigenlijk familie kronieken met gedetailleerde elementen over het beoefenen van de zwarte of witte magie. Er waren letterlijk tienduizenden exemplaren in omloop, met elk de specifieke elementen van de beoefenaars der kosmopolitische kunsten. Jammer genoeg werden er eveneens tienduizenden vernietigd door de Inquisitie of gingen simpelweg verloren in de loop der tijden.

Inhoudelijk

Meestal bevatten ze verschillende magische formules of symbolen, soms banale homeopathische recepten of astrologische voorspellingen, soms bizarre instructies om te communiceren met demonen en engelen. Het is een feit dat deze werken een schat zijn aan medicinale recepten, de verwoording van betoveringen of het maken van talismans. Hoe dan ook wordt de Grimoire niet gezien als een handleiding, het is steeds sterk persoonlijk gebonden met de auteurs die het hebben geschreven soms over decennia heen. Een Grimoire kan maar enige waarde hebben wanneer de inhoud correct wordt toegepast door de lezer.

De meeste Grimoires zijn geschreven in een vreemde mix van Joodse, Romeinse en christelijke formules, meestal geïllustreerd met Bijbelse referenties en zelfs gebeden naar de engelen toe. Hoewel verschillende elementen ontegensprekelijk zijn gevonden in de islam en de heidense godsdiensten, krijgen ze meestal een christelijke aankleding. Men mag niet vergeten dat iedere godsdienst ook doorweven is van rituelen en vocale ondersteuning. Het is niet vreemd dat verschillende spreuken beginnen met een verzoek aan Jezus of aan God. De beoefenaars van de zwarte magie doen dan weer een oproep aan de Goetia  (Latijn voor huil geroep), wat eigenlijk het oproepen is van demonische geesten.

Om eigenlijk de inhoud te begrijpen van deze boeken moet men zich als het ware kunnen inleven in het bestaan van deze magiërs. Verstoten door de maatschappij en opgejaagd door de kerk werden ze noodgedwongen gemarginaliseerd, dat kan verklaren waarom vele van de symbolen niet minder zijn dan codes en geheime woorden die hun echte geheimen verborgen hielden.

Verspreiding

Het bestaan van deze tienduizenden Grimoires, gaven op hun beurt bestaansrecht aan honderdduizenden duplicaten die werden verspreid mede dankzij de ontwikkeling van de drukpers.

In de laat negentiende eeuw werden de meeste Grimoires waaronder de allereerste gerecupereerd voor politieke redenen door de Vrijmetselarij. Later zou hieruit verschillende nieuwe religieuze stromingen beginnen zoals de wicca, het Satanisme en de Theorie van de chaotische Magie.

Vandaag is het moeilijk geworden om vervalsingen te onderscheiden van echte Grimoirs, enkel mensen die echt kennis van zaken hebben zijn in staat om authentieke werken te herkennen, dit meestal door historische fouten te achterhalen in de vervalsingen.

Enkele versies zijn echter onbetwistbaar authentiek zoals de befaamde Necromicon ook beter bekend onder de naam Al Azif, werd waarschijnlijk geschreven door een zwarte magiër Abdul Al-Hazred een Jemeniet die leefde in 700 na Christus. Het werd jammer genoeg gecommercialiseerd tot een banaal horrorverhaal en slechts weinige vorsers kennen nu nog het potentieel van dit werk. De Necromicon is een verzameling van bezweringen en recepten, evenals ook teksten overgenomen van andere legendarische Grimoires zoals de “Sleutel van Salomon”. Al-Hazred stierf trouwen sop de brandstapel, en verschillende andere bekende auteurs van Grimoires eveneens.

De tien beroemdste Grimoires

  1. Het Boek der Amuletten (3 eeuw) – Sefer ha-Razim.

Een Grimoire met Kabbalistische achtergrond, zou zijn geschreven door de aartsengel Raziel en doorgegeven aan Koning Salomon. Opmerkelijk is een lijst van engelen en de wonderen die deze gevleugelde entiteiten kunnen produceren.  Verzameling van rituelen, bezweringen voor allerlei doeleinden. Het nummer zeven speelt een belangrijke rol in deze Grimoire.

  1. Picatrix (10-11e eeuw) – Ghayat Al-Hakim.

Boek van vroege Arabische magie. Gaat vooral over astrologie en is één van de belangrijkste werken over dit onderwerp. Het is de meest volumineuze Grimoire die werd teruggevonden. Werd in het Latijn vertaald in 1256 en werd gezien als een meesterwerk. Ook hier weer een lijst met bezweringen, recepten en vooral veel afbeeldingen. De auteur zou een briljant wiskundige geweest zijn.

  1. Liber Juratus – Het gezworene Boek van Honorious (13e eeuw).

Zou het resultaat geweest zijn van een internationale magiër gemeenschap die hun kennis wilden bundelen tegen de oppressie van de Kerk. De tekst is een dialoog met de engel Hochmel.  Het boek telt 93 hoofdstukken over velerlei onderwerpen, gaande van duiveluitdrijving tot ziel winning. Opmerkelijk is het hoofdstuk gewijd aan het zien van het gezicht van God.

  1. Boek van de Engel Raziel (13e eeuw).

Is het belangrijkste literair werk van Joodse magie. Er wordt niet bescheiden gedaan over dit werk, gezien het verondersteld is alle geheim van het universum weer te geven (!). Ook hier speelt de aartsengel Raziel de belangrijkste rol. Volgens het boek zou Adam na te zijn verstoten uit Eden, raad hebben gekregen van deze aartsengel. Er zijn verschillende hoofdstukken zoals angiologie, de zodiac, numerologie en een lijst met alle verschillende namen van God. Dit boek was zeer belangrijk tijdens de Duitse Renaissance.

  1. De sleutel van Solomon – (14-15e eeuw).

Een van de meest invloedrijke Grimoires van alle tijden. Van oorsprong 14e – 15 e eeuws Italië, doch zou terug gaan bij de oorsprong naar koning Solomon. De bezweringen en spreuken zouden zeer krachtig zijn. Er is een handleiding hoe demonen te controleren en te communiceren met de doden. Het is een complete handleiding voor alle magische instrumenten en klederdracht.

  1. Het Boek van de magiër Abra-Melin. (1405).

Oorspronkelijk was het een verzameling van Kabbalistische geheimen doch het lijkt nog steeds aan aanhangers te winnen. Het is een reisverslag waarin Abraham van Worms een reis maakt naar Egypte en diens ontmoeting met de magiër in de titel. Het betreft hier een handleiding om een beschermengel op te roepen en de geheimen van het universum van deze laatste te ontvangen. Indien men alle rituelen zou proberen heeft men exact 18 maanden nodig. Ook het geheim van onzichtbaarheid en onsterfelijkheid komt aan bod.

  1. Heptameron – (1496) Peter de Abano.

Van de hand van de beroemde Italiaanse filosoof Pietro de Abano, die stierf in gevangenschap door de Inquisitie. Zijn leven was van 1250 tot 1316 doch zijn Heptameron was pas gepubliceerd in de late 1400.  De tekst is een handleiding voor planetaire magie. Men kan er elke dag een andere engel mee oproepen, en er zijn duidelijke instructies voor het tekenen van magische cirkels, de consecratie van zout, water en wierook. Dit boek zou later nog een belangrijke rol spelen bij de studie van de demonen.

 

 

  1. Het Handboek van München (15e eeuw).

Dit is een Grimoire die zich volledig toelegt op de duistere magie en necromantie. Er wordt aangenomen dat dit boek werd geschreven door een geestelijke. Vele spreuken gaan over het offeren van mythische dieren en personages. Het boek is vooral interessant om te zien hoe de kerk omsprong met de magie in deze periode. Laat er geen twijfel over bestaan ook de christelijke kerk deed aan magische rituelen.

  1. De Rode Draak – Le Grand Grimoire (1522).

Het boek van de zwarte magie. Zou zijn geschreven in 1522 doch is waarschijnlijk afkomstig uit de achttiende eeuw. Het is bekend als de gevaarlijkste en meest kwalijke Grimoire ooit. De tekst heeft als doel het aanroepen van Lucifer om een deal te maken met de duivel. Het geeft ook een gedetailleerde lijst van een hiërarchische lijst van de protagonisten van de hel. Een enorme verzameling van vervloekingen, bezweringen en geheimen vullen het aan. Zelfs ervaren vorsers, en magiërs geven aan dat het lezen alleen van dit boek zeer gevaarlijk kan zijn. Dit zou waarlijk het equivalent zijn van de Bijbel maar dan in een satanische vorm.

  1. De Drie boeken van de occulte filosofie. (1531) – Heinrich Cornelius.

Geschreven door de beroemde alchimist en magiër Heinrich Cornelius Agrippa. De boeken beslaan elementaire, celestiale en intellectuele magie. Er is aandacht voor de vier elementen, astrologie, Kabbala, numerologie, alchemie en nog vele andere disciplines. Deze boeken waren een opening om magie bespreekbaar te maken in intellectuele middens. Er zijn talrijke referenties naar beroemdheden zoals Plato, Pythagoras en Aristoteles. Zelfs nu nog wordt dit werk aanzien als de autoriteit wanneer het gaat over occulte wetenschappen.

Bedenking

Wanneer men het geluk heeft gehad om een authentieke Grimoire te zien en aan te raken raakt men overweldigd door een bijna magische ervaring. Nuchter bekeken zijn deze boeken van onschatbare historische waarde. De discussie of deze werken inderdaad bovennatuurlijke krachten beschikken is een ander verhaal, en volgens velen is er niets onaards aan doch gaat het hier enkel om natuurkrachten. Feit is dat doorheen de eeuwen er een groot belang is besteed aan deze boeken, ook de vijanden van het occultisme hebben er alles in gedaan om deze stukken te vernietigen. Zo heeft de inquisitie naar schatting er 90% van vernietigd. Het is voor mij bevreemdend dat verschillende Grimoires achter slot en grendel liggen in de Vaticaanse archieven.  Ben in de vaste overtuiging dat er heel wat kennis is verloren gegaan door het systematisch verwerpen van bepaalde natuur disciplines.

De waarde van deze boeken zijn astronomisch hoog, voor authentieke Grimoires wordt al gauw een paar miljoen dollars gegeven zonder een seconde twijfel.  Het zou natuurlijk eenvoudig zijn om alles af te doen als nonsens, doch vele mensen doorheen de eeuwen zijn gestorven voor deze geschriften en hebben hun Grimoires letterlijk met hun leven verdedigd. Dit stemt tot nadenken dat er misschien een andere waarheid is die de wereld niet wilt aanvaarden.

 

© Thalmaray – 2011.

 

 

 

Leave a Comment