Eeuwenoude geheime codes in kunstwerken

Het bijzondere aan de wereld is dat dankzij het vernuft van de menselijke geest sommige zaken niet altijd zijn wat ze lijken. In een hedendaagse wereld die uitpuilt van digitaal vernuft en computercoderingen, van communicatie die onbegrensd lijkt is het soms moeilijk aan te nemen dat deze methoden al vroeger bestonden in een even gesofisticeerde vorm dan onze moderne technologie. Het probleem van historici is dat ze systematisch het verleden blijven onderschatten. De geschiedenisboeken zijn opsommingen van kennis en feiten, van artefacten en ruïnes die echter door een spreekwoordelijke centrifuge zijn gepasseerd waarbij mensen bepalen wat geschiedenis is en wat niet. Onder het stof des tijd liggen tienduizenden wonderbaarlijke figuren, gebeurtenissen en zelfs wetenschap die zelfs in de eeuw van over informatie hun weg niet vinden naar collectieve kennis, laat staan deel uitmaken van educatie.

Het is slechts de gedreven vorser die dagelijks ontdekkingen maakt die Jan modaal met verstomming zouden slaan of juist niet, want het gouden tijdperk van de informatie lijkt ook meer op het tijdperk van de apathie. Voor hen die er wel pap van lusten neem ik jullie in dit artikel mee in een oude wereld waar de geheimzinnigheid, de intrige en de verhalen ervan afspatten.

Kunst kan niet enkel worden bekeken uit het standpunt van de esthetische waarden, in een prachtige artistiek verhaal zit er soms een totaal ander verhaal…

De Madonna met Sint Giovannino

Dit kunstwerk kan standaard genoemd worden naar onderwerp en vormgeving ware het niet dat over de rechter schouder van Maria er duidelijk in de lucht een vliegend object te zien is. De kunstenaar heeft er alle moeite aan gedaan om dit “detail” in zijn werk er te laten uitblinken, niet alleen is het voorwerp zelf gedetailleerd, het steel t bijna de aandacht van de protagonisten in het schilderij. Rechts is zelfs een man afgebeeld die zijn ogen bedekt wat te kennen geeft dat het vliegend voorwerp een fel licht geeft. Links in beeld is een representatie van de zon te zien, we kunnen er uit afleiden dat het voorwerp helderder is dan de zon.

Het middeleeuws schilderij van Domenico Ghirlandaio is slechts één van de vele schilderijen die duidelijk een oude U.F.O. weergeeft. Dit roept tot op heden bepaalde vragen op. Deze man zou later Michelangelo lesgeven en was bekend voor zijn uiterst realistische weergaven. Zou deze Renaissance kunstenaar een vliegende schotel hebben gezien?

David en Goliath in de Sixtijnse Kapel

Onderzoekers waren stom verbaasd toen ze het plafond van de Sixtijnse kapel in het Vaticaan met hoogtechnologische lasers scanden. Verschillende Hebreeuwse symbolen bleken verborgen in de prachtige fresco’s. De afbeelding van David en Goliath verbergen de letter “gimel” welke symbool staat voor kracht (g’vurah) in de Kabbala traditie.

Er wordt algemeen aangenomen dat Michelangelo zijn kennis over het Jodendom opstak tijdens zijn verblijf aan het hof van Lorenzo de Medici in Firenze.  De sixtijnse kapel zou in het geheim dezelfde dimensies gekregen hebben als de heilige tempel in Jeruzalem. De Kabbala codering zou een vergeten en verloren boodschap zijn over universele vrede en liefde. De code zou een brug zijn tussen het katholicisme en het Judaïsme.

De Mona Lisa

Geen enkel schilderij is zo beroemd als de Mona Lisa, niet alleen is dit prachtige portret het onderwerp van duizenden complottheorieën, maar vele onderzoekers zijn de mening toegedaan dat achter deze eeuwige glimlach een code zit vol van intrige en mysteries. Het genie in de code zou zitten in een perfect rookgordijn, iedereen fixeert zich op de geheimzinnige glimlach. In een recent onderzoek is gebleken dat wanneer men de ogen bestudeerd met een microscoop dat er letters in staan. In het rechter oog LV voor Leonardo da Vinci. In het linker oog onbekende symbolen. In de achtergrond kan men duidelijk nummer “72” zien, er is ook nog nummer “149” zichtbaar met een laatste onleesbaar nummer. Dit zou eventueel een jaartal kunnen zijn. Het “lezen” van de symbolen is problematisch gezien het schilderij al meer dan 500 jaar oud is.

Leonardo da Vinci was één van de grootste genieën die de wereld ooit heeft gekend, in nog talloze andere werken zijn geheime codes gevonden die nu nog enigma’s zijn voor de moderne wereld.

De creatie van Adam

De andere geniale schilder Michelangelo was eveneens een meester in het coderen van zijn werken. Het beroemdste paneel in de Sixtijnse kapel is tevens één van de meeste beroemde afbeeldingen ter wereld. Michelangelo is de geschiedenis ingestapt als een grootmeester in de schilderkunst, doch wat velen niet weten is dat hij een enorme belangstelling had voor anatomie. Op zeventienjarige leeftijd begon hij zelf lijken open te snijden op het plaatselijke kerkhof van zijn woonplaats.

Blijkt dat Michelangelo verschillende anatomische verwijzingen aanbracht in zijn meesterwerk. De kans dat het hier toevallig is gebeurd is zo goed als onbestaande. Zo is er een gedetailleerde verdoken weergave van het brein en vooral van de verschillende zones van de hersenen. In de creatie van Adam zijn deze allen perfect te herkennen, meer nog er is zelfs een verwijzing naar de ruggengraat.

Wanneer men naar het plafond kijkt van de Sixtijnse kapel kan men nog een ander representatie zien van de hersenen. De nek van god heeft een afwijkende vorm, wat eerst lijkt als klungelig schilderen is in feite een geniale touch. De vreemde nek van god is het perfecte beeld van een menselijk brein.

Zijn anatomische boodschappen hebben zich niet beperkt tot de hersenen. Er zouden volgens verschillende geleerden verwijzingen zitten naar nieren. Michelangelo had zijn leven lang last van nierstenen en hield God daarvoor verantwoordelijk.

De profeet Zachariah

Volgens de katholieke kerk was Michelangelo in de ban van zijn goddelijke opdracht om de Sixtijnse kerk af te werken. In werkelijkheid waren er nogal wat artistieke, politieke en menselijke meningsverschillen tussen het genie en Paus Julius II. De gemoederen konden heel hoog oplopen. Michelangelo zou in een verborgen boodschap te kennen geven wat hij daadwerkelijk vond van zijn opdrachtgever. De twee engelen achter de profeet zijn de personificaties van de kunstenaar en de toenmalige paus. Eén van de engelen steekt zijn duim tussen zijn ring- en middenvinger, een oud gebaar die nu gelijkwaardig zou zijn als een fors uitgestrekte middenvinger. Een F*** You avant la lettre dus.

Het avondmaal te Emmaus

Dit werk van de Italiaanse Barok schilder Caravaggio zou een uitzonderlijke christelijke theorie verkondigen. Het schilderij zou een tweede verrijzenis uitbeelden van Jezus die incognito twee discipelen bezoekt.  Jezus, zou beseffen dat hij zich aan de mensheid moet tonen in een andere vorm, daarom afgebeeld zonder baard.

Merkwaardig is de schaduw van een vis op de tafel. De vis was al in het oude keizerlijke Rome het geheime teken van de christenen tijdens de vervolgingen door Nero. Caravaggio zou impliceren dat christenen zich gingen verenigen in geheime genootschappen met de vis als geheim herkenningssymbool.

Het laatste Avondmaal

Naast de Mona Lisa is dit eveneens een werk die omgeven is van speculaties en theorieën. Het laatste avondmaal zou echter een verhaal in een verhaal zijn: een mathematische en astrologische puzzel met een verborgen muziekpartituur.

Een onderzoeker had het geniale idee om een doorzichtig spiegelbeeld over het schilderij te leggen. Het resultaat was fascinerend, de twee figuren aan het uiteinde van de tafel leken nu Ridders van een tempeliersorde. Er is eveneens plotseling iemand zichtbaar naast Jezus die een kind in de armen heeft.

Een andere onderzoeker en gerespecteerd musicus kwam tot de conclusie dat de posities van de broden en de verschillende handen van de personages kunnen gezien worden als muzieknoten op een notenbalk, en wanneer men ze leest van rechts naar links vormen die een perfecte muzikale partituur. Leonardo Da Vinci werkte meestal ook van rechts naar links.

Een vrouwelijke vorser in loondienst van het Vaticaan is overtuigd dat er een mathematische en astrologische puzzel zit in het Laatste Avondmaal. Hij zou het einde van de wereld voorspellen op 21 maart 4006 door een gigantische tsunami. Op 1 november van hetzelfde jaar zou het water wegtrekken en zou de mensheid een tweede kans krijgen (?).

Venus en Mars

Dit wereldberoemde werk van Botticelli blijkt uiteindelijk niet zo idyllisch en onschuldig te zijn. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het één van de eerste afbeeldingen is van druggebruik i de kunst.

Een vrucht in de handen van een satyr onderaan rechts van het schilderij is geïdentificeerd als Datura Stramonium, een plant die al bij de oude Grieken bekend stond als een hallucinogeen. Deze drug zou de oncontroleerbare drang veroorzaken om zich te ontkleden en was bekend als een drug en vergif. Het detail was eerst de experts ontgaan doch nu zijn de meningen unaniem. Dit is een interpretatie van ons equivalent van “high” zijn.

Andere noemenswaardige kunstwerken

De Doop van Christus – Aert de Gelders ( 1710)

Dit schilderij toont Johannes de Doper met Jezus terwijl een vliegende schotel een lichtstraal richt op Jezus.

De Annunciatie – Carlo Crivelli.

Afbeelding van vliegend voorwerp met lichtstraal gericht op Maria.

De Kruisiging – fresco van 1350.

Afbeeldingen lijken ruimtetuigen op de achtergrond.

Zo zijn er talrijke werken met referenties naar buitenaards leven, goddelijke wezens, en zelfs profetieën zoals die terug te vinden zijn in de werken van Nostradamus.

 

Bedenking

In de schilderkunst alleen al zijn er tientallen voorbeelden van verdoken coderingen of boodschappen. De genialiteit van deze kunstenaars is simpelweg verbluffend. Ondanks de mysteries van de beweegredenen is het duidelijk dat in alle tijden de mens de oncontroleerbare drang had om ergens soms tegen beter weten in en ondanks gevaarlijke risico’s boodschappen te planten voor de volgende generaties. De vraag stelt zich waarom deze instinctieve reflex levensvatbaar was niet tegenstaande de mogelijkheid dat er überhaupt iemand was die deze boodschappen zou begrijpen uitermate miniem was. Is onze kunst doorweven van boodschappen die bedoeld zijn om de tijd te overstijgen? Waren dit pogingen om de tijd en aldus ook de dood slimmer af te zijn, en kennis over te brengen over de grenzen van de tijd heen? Dit geeft een ander beeld op onze gedachten vorming van tijdreizen. Gezien de mens nog niet in staat was (is) om de tijd te beheersen, zijn dit pogingen geweest van genieën om de tijd te beïnvloeden door middel van kennis te transporteren in een geheime code? Hebben deze geniale denkers via deze communicatie echte onsterfelijkheid bereikt? Fascinerend…

© Thalmaray

Leave a Comment